Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Staż - jak napisać podanie z prośbą o przyjęcie?

Staż jest możliwością pozyskania umiejętności, które stażysta będzie mógł wykorzystać w późniejszej ścieżce zawodowej. Jest to szansa, aby zdobyć doświadczenie zawodowe, ale też zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Jest to też okazja, aby zweryfikować swoje wyobrażenia na temat danej pracy bądź zawodu z rzeczywistością.

Darmowy wzór podania o staż

Do pobrania:

pdf
Podanie o staż.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Podanie o staż.docx druk do ręcznego wypełnienia

Staż – ważne informacje

Na staż mogą być kierowane osoby bezrobotne. Może on trwać od 6 do nawet 12 miesięcy, w przypadku gdy stażysta nie ukończył 30. roku życia.  Staż pracy przynosi korzyści, nie tylko takie jak zdobycie doświadczenia, lecz także stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych wypłacane przez właściwy powiatowy urząd pracy. Stażysta w trakcie stażu pozostaje nadal osobą bezrobotną, ma jednak prawo do 2 dni urlopu za każde 30 dni odbywania stażu. Ponadto jeżeli został skierowany na staż poza miejscem zamieszkania, może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca jego odbywania lub zwrot kosztów zakwaterowania w miejscowości, w której się odbywa.

Podanie o staż

Przed przystąpieniem do sporządzania podania o staż zastanów się, co i w jaki sposób chciałbyś przekazać. Oto kilka kwestii, na które z pewnością warto zwrócić uwagę:

  • używaj zwrotów grzecznościowych,
  • staraj się odwoływać do konkretnej oferty przyjęcia na staż (chyba że jest to niemożliwe),
  • jeżeli ukończyłeś szkołę średnią lub studiujesz na kierunku powiązanym z danym stanowiskiem – zaznacz, że praca umożliwi ci wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce,
  • napisz o swoich pozytywnych cechach – używaj ogólnych sformułowań (sumienny, ambitny, punktualny),
  • wspomnij o dotychczasowych pracach czy praktykach,
  • nie zapomnij o prośbie o pozytywne rozpatrzenie podania,
  • złóż własnoręczny podpis.

Staż jako forma aktywizacji zawodowej przynosi korzyści zarówno pracodawcy, jak i samemu stażyście. Zdobycie przez stażystę praktyki znacznie podnosi jego wartość na rynku pracy. Warto więc aktywnie poszukiwać ofert stażowych i przyłożyć się do napisania podania o staż. To może być pierwszy krok do rozpoczęcia kariery zawodowej.