Poradnik Pracownika

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia

Pracuję w administracji w szpitalu i otrzymuję minimalne wynagrodzenie. Składa się na nie wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za staż pracy. Słyszałam, że od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy nie będzie już uwzględniany przy minimalnej pensji. Czy wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia wpłynie na moją wypłatę?

Janina, Koło

 

Ustawa o wyłączeniu dodatku stażowego z wynagrodzenia przy minimalnej pensji wpłynie pozytywnie na sytuację pracowników mających wynagrodzenia na niższym poziomie. Zmianę tę odczują pracownicy z dłuższym stażem pracy, którzy od lat otrzymują wynagrodzenie w tej samej wysokości, wliczając w to wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za staż pracy. 

Minimalne wynagrodzenie – przed zmianą

Minimalne wynagrodzenie to kwota określona rozporządzeniem, którą pracodawca musi wypłacać, gdy zatrudnia pracownika na cały etat. Do końca 2019 roku do minimalnego wynagrodzenia oprócz pensji zasadniczej wliczały się także:

  • dodatki za staż pracy,
  • inne dodatki za szczególne właściwości pracy, szczególne kwalifikacje lub warunki pracy;
  • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe,
  • dodatki wyrównawcze.

Natomiast do świadczeń, które nie są wliczane do minimalnego wynagrodzenia, zaliczało się np.:

  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy pieniężne przysługujące pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek za pracę w porze nocnej.

Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia

Do końca 2019 roku była możliwa sytuacja, gdzie wynagrodzenie pracownika posiadającego dłuższy staż pracy mogło być niższe lub na takim samym poziomie niż osoby dopiero rozpoczynającej pracę. Było to spowodowane tym, że osób, które nie są uprawnione do dodatku za staż pracy,  pensja zasadnicza jest na poziomie minimalnego wynagrodzenia i w związku z tym co roku zostaje podwyższona. Natomiast pracownicy z wieloletnim stażem otrzymują pensję w takiej samej wysokości, ponieważ wlicza się w nią zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatek za staż pracy.

Zmiana z 1 stycznia 2020 r. ma sprawić, że dodatek za staż pracy zostanie wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego. Dzięki czemu osobom otrzymującym dodatek stażowy wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego będzie zwiększała się pensja zasadnicza. Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia wpłynie zatem na otrzymywaną pensję w pozytywny sposób.

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż nie wlicza się do świadczeń, które nie są wliczane do minimalnego wynagrodzenia!
Ustawodawca wprowadził definicję „dodatku za staż pracy”, dzięki której nie jest ważna nazwa dodatku przyjęta u danego pracodawcy, istotne jest wyłącznie, za co jest on wypłacany. Dodatek za staż pracy przysługuje z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.
Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia będzie obowiązywało bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku (np. dodatek za wieloletnią pracę, dodatek za wysługę lat, dodatek za staż pracy).

Przykład 1.

W 2019 roku pracownik otrzymał w marcu 1850 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego i 1000 zł brutto dodatku stażowego, czyli łącznie 2850 zł – jest to więcej niż minimalne wynagrodzenie 2250 zł brutto.

Przykład 2.

W 2020 r. następuje wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 1850 zł brutto, a dodatek stażowy 1000 zł brutto. Wynagrodzenie minimalne w 2021 r. wynosi 2800 zł. Wówczas pracownik powinien otrzymać wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego wynoszące 950 zł brutto (2800 - 1850 = 950 zł).

Czyli pracownik w 2021 r. otrzyma minimalne wynagrodzenie 2800 zł brutto oraz 1000 zł dodatku stażowego, łącznie 3800 zł brutto.

Podsumowując, wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia może mieć pozytywny wpływ na pensje osób z długim stażem pracy. Będzie to odczuwalne u osób, których wynagrodzenie zasadnicze kształtuje się na niższym poziomie niż wynagrodzenie minimalne.