Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Z czym się wiąże zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy zlecenie?

Byłam zatrudniona na podstawie umowy zlecenie od 1 września 2018 do 31 stycznia 2023 roku. Przez cały okres trwania umowy opłacałam składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Pod koniec okresu zatrudnienia poważnie się rozchorowałam, ale do lekarza poszłam już po zakończeniu umowy – 5 lutego 2023 roku. Otrzymałam zwolnienie lekarskie na okres dwóch miesięcy. Czy otrzymam zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy zlecenie, skoro opłacałam składki na ubezpieczenie chorobowe?

Krystyna, Koszalin

 

Zasiłek chorobowy przysługuje każdej osobie zgłoszonej do ubezpieczenia chorobowego, bez względu na to, czy została ona objęta tym ubezpieczeniem obowiązkowo, czy też dobrowolnie. Zleceniobiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe, do którego wlicza się również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Wysokość zasiłku chorobowego 

Wysokość miesięcznego zasiłku chorobowego wynosi:

  • 80% podstawy wymiaru zasiłku;
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów lub powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy zlecenie?

Prawo do wypłaty zasiłku dotyczy osób, których niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w okresie ubezpieczenia chorobowego lub po ustaniu tytułu tego ubezpieczenia. Oznacza to, że zasiłek chorobowy przysługuje również w przypadku niezdolności do pracy powstałej po rozwiązaniu umowy zlecenie, jeżeli niezdolność ta trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Podsumowując, jeżeli podlegała Pani pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a niezdolność do pracy wystąpiła w ciągu 14 dni od zakończenia umowy zlecenie i będzie trwała dłużej niż 30 dni, to powinna Pani otrzymać z tego tytułu zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.