Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Przerwa w umowach zlecenie a ubezpieczenie chorobowe

Jestem zatrudniona na umowie zlecenie od 1 marca do 6 kwietnia. Kolejna umowa z tym samym zleceniodawcą obowiązuje od 12 kwietnia do 31 kwietnia. Z tego tytułu opłacam dobrowolną składkę chorobową. Czy przerwa w umowach zlecenie, powoduje, że tracę prawo do ewentualnego zasiłku chorobowego?

Karolina, Toruń

 

System ubezpieczeń społecznych wskazuje, że umowa zlecenie jest podstawą do objęcia obowiązkowymi składkami:

  • emerytalnymi,
  • rentowymi,
  • wypadkowymi,
  • zdrowotnymi,
  • Funduszem pracy.

Składka chorobowa jest dla zleceniobiorcy dowolna i może on zgłosić się do jej opłacania na własny wniosek.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca może się zgłosić tylko z tego tytułu, z którego opłaca obowiązkowe składki społeczne. Jeśli składki społeczne dla zleceniobiorcy są dobrowolne, a obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna, to nie ma możliwości opłacać też składki chorobowej.

Okres wyczekiwania w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu

Zleceniobiorca, który zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i opłaca z tego tytułu składki, w razie choroby ma prawo do zasiłku chorobowego. To prawo jednak przysługuje mu po okresie 90 dni wyczekiwania. Czyli po 90 dniach nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu, zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego.

Przykład 1.

Pan Marek rozpoczął pracę na podstawie umowy zlecenie 1 marca. Od początku zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zachorował jednak 15 kwietnia. Czy ma prawo do zasiłku chorobowego? Nie. Pan Marek nie ma prawa do zasiłku, ponieważ nie upłynęło 90 dni od zgłoszenia się do ubezpieczenia chorobowego.

Przerwa w umowach zlecenie

Jeśli okres wyczekiwania 90 dni został zachowany, zleceniobiorca w razie choroby ma prawo do zasiłku chorobowego. Jednak specyfika umów cywilnoprawnych powoduje, że następują częste przerwy między kolejnymi umowami – najczęściej kilkudniowe. Przerwa między kolejnymi umowami, a tym samym przerwa w podleganiu ubezpieczeniu, nie przekreśla “wypracowanego” okresu wyczekiwania. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni, to osoba ubezpieczona zachowuje prawo do zasiłku chorobowego.

Przykład 2.

Pani Marlena od 6 miesięcy jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenie, z której opłaca dobrowolne składki chorobowe. Podczas podpisywania kolejnej umowy ze zleceniobiorcą, nastąpiła przerwa w umowach zlecenie, wynikająca z wypadającego akurat okresu świątecznego. Pani Marlena nie straci prawa do zasiłku chorobowego, ponieważ przerwa między kolejnymi umowami (a co za tym idzie przerwa w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu) nie była dłuższa niż 30 dni.

W przypadku umów zleceń ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, co oznacza że to zleceniobiorca decyduje czy chce być objętym tym ubezpieczeniem. Dobrowolność tego ubezpieczenie przekłada się na fakt, że okres wyczekiwania w przypadku umów zleceń jest dłuższy i dopiero po 90 dniach można otrzymać zasiłek.