Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie - czy możliwe jest łączenie?

Czy mając u jednego pracodawcy umowę o pracę i dodatkowo umowę zlecenia na okres 9 miesięcy, do której są wystawiane rachunki co miesiąc, przebywając na zwolnieniu lekarskim (ciąża), mogę wykonywać pracę z umowy zlecenia i pobierać za nią wynagrodzenie? Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie w czasie ciąży możne być łączone?

Marta, Nysa

 

Zwolnienie lekarskie wystawiane pracownikowi stanowi swoiste usprawiedliwienie jego nieobecności w pracy ze względu na okresową niezdolność do wykonywania obowiązków zawodowych. Jest ono również podstawą roszczeń o świadczenie chorobowe (zarówno z wynagrodzenia, jak i zasiłku chorobowego).

Praca w trakcie zwolnienia lekarskiego jest dozwolona?

Głównym celem zwolnienia lekarskiego jest regeneracja sił i odzyskanie przez pracownika zdolności do wykonywania pracy. Z kolei świadczenia chorobowe mają zapewnić w tym czasie pracownikowi płynność finansową i rekompensować utracone w tym czasie wynagrodzenie.

W związku z powyższym pracownik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń lekarskich i nie powinien podejmować pracy, która mogłaby przedłużyć jego pobyt na zwolnieniu.

Dodatkowo na mocy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa osoba ubezpieczona, wykonująca pracę zarobkową w trakcie zwolnienia lekarskiego traci prawo do zasiłku chorobowego. Nie ma znaczenia, czy praca wykonywana jest na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, czy prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma również znaczenia, w jakim stopniu dana praca obciąża pracownika, w jakim wymiarze czasu jest wykonywana, ani jaka jest motywacja pracownika do jej wykonania.

Praca w trakcie zwolnienia lekarskiego wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Oprócz utraty prawa do zasiłku chorobowego, może  to być również wypowiedzenie umowy o pracę.

Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie - kontrola ZUS

Warto mieć na uwadze, że zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i sam pracodawca mogą dokonać kontroli pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Kontrola może być przeprowadzona w miejscu zamieszkania, w innym miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej ( w przypadku przedsiębiorców). Sąd Najwyższy stwierdził również, że pracodawca ma prawo żądać od pracownika wyjaśnień, czy w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim faktycznie odbył zaleconą kurację. Praca w trakcie zwolnienia lekarskiego zdecydowanie częściej przyniesie pracownikowi więcej negatywnych konsekwencji niż pożytku.