Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Praca i zarobki HR-owca w Polsce

W dobie rozwijającej się technologii i robotyzacji, ciągle na rynku występuje realne zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru HR. Czym dokładnie zajmują się takie osoby? Jakie są zarobki HR-owca? Odpowiedzi na pytania znajdziesz w naszym artykule.

Kim jest HR-owiec?

HR-owiec to, jak już wspomnieliśmy, pracownik działu HR (Human Resources). Jego zadaniem jest kierowanie karierą pracowników oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Może pracować właściwie w każdej firmie lub prowadzić własną działalność i wykonywać zlecenia dla przedsiębiorstw.

Czym zajmuje się pracownik działu HR?

Jakie zadania leżą w kompetencji pracowników działu HR? Wielu osobom ten zawód kojarzy się głównie z przeprowadzaniem rekrutacji, co jest słuszne, jednak wachlarz zadań do wykonania bywa dużo większy. Zarządzanie zasobami ludzkimi to termin szeroki, w ramach którego realizowane są działania z zakresu obszaru miękkiego i twardego HR.

Na czym polega HR miękki?

W obszarze HR miękkiego, pracownicy skupiają się głównie na aspektach związanych z rekrutacją, onboardingiem pracowników oraz dbaniem o środowisko pracownicze w firmie. Zaczynając od procesu zatrudniania, pracownicy działu HR dbają o publikację ofert pracy i selekcję napływających CV od potencjalnych pracowników. Są odpowiedzialni za sferę komunikacji w kanałach online wspierających rekrutację, takich jak np. LinkedIn.

Kolejno, specjaliści HR organizują i przeprowadzają rozmowy rekrutacyjne z kandydatami. Po zatrudnieniu nowego pracownika, zazwyczaj to dział HR wdraża nową osobę do firmy i przedstawia jej kulturę organizacyjną oraz zasady panującej w danej organizacji.

W ramach miękkiego HR do zadań kadrowca należą także inne zadania, jak np. pomoc przy przeprowadzaniu okresowych ocen pracowników. Pomagają oni w ustaleniu wytycznych i prawidłowym przeprowadzeniu ewaluacji pracowników. Kolejnym zadaniem jest weryfikacja poziomu zadowolenia pracowników i podejmowanie działań naprawczych. 

Nierzadko HR-owiec to również szkoleniowiec. To on widzi, jakie umiejętności wymagają doskonalenia, kto powinien się wybrać na szkolenia, jak powinny one zostać przeprowadzone i dla kogo. Dlatego często dział HR zajmuje się dbaniem o wzrost kompetencji i potencjału pracowników. Miękki HR to także wszelkie działania employer brandingowe, czyli związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku firmy (pracodawcy) na rynku pracy.

Czym zajmuje się HR twardy?

HR twardy zajmuje się sprawami formalnymi, tematami kadrowo-płacowymi, harmonogramem urlopów czy sprawami administracyjnymi. W ramach twardego HR zespół prowadzi takie, działania jak: przygotowywanie i zawieranie umów z pracownikami, prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej z przebiegiem zatrudnienia. Specjalista HR zajmuje się także naliczaniem wynagrodzeń, urlopów, rozliczaniem zwolnień lekarskich. Twardy HR to także tworzenie i wysyłka dokumentów oraz zgłoszeń do urzędu skarbowego i ZUS.

Do działu HR nierzadko należą również te mniej przyjemne obowiązki, jak informowanie o ostrzeżeniach dla pracowników oraz zwalnianie ich. Ze względu na swoje umiejętności, HR-owcy potrafią zrobić to w taki sposób, aby pracownik nie czuł się potraktowany niesprawiedliwie czy bez szacunku.

Specjaliści HR są pewnego rodzaju połączeniem między nimi a szefostwem. Osoby na tym stanowisku pomagają w wyborze benefitów i dopasowaniu ich do potrzeb pracowników, sprawiają, że kultura organizacyjna jest tak dostosowana, że wszyscy są naprawdę zadowoleni z czasu spędzanego w firmie.

HR-owcy muszą mieć oczy dookoła głowy i wykazywać się spostrzegawczością. Do nich należy bowiem także odnalezienie problemów, które spowalniają pracę firmy, określenie ich, analizę oraz poszukiwanie rozwiązań. Ich zadaniem jest także dbanie o dobrą komunikację i przepływ informacji - nie tylko między współpracownikami, lecz także między nimi a zarządzającymi.

Zarobki w HR

Istotną kwestią są zarobki HR-owca. Wynagrodzenia w tym obszarze są stosunkowo zróżnicowane, zależy głównie od tego czy osoba pracuje w obszarze HR miękkiego czy twardego. Bardzo ważne w tym przypadku jest również doświadczenie pracownika. 

HR z obszaru miękkiego, najczęściej w głównej mierze zajmuje się rekrutacją. Wynagrodzenie takiego specjalisty jest uzależnione m.in od tego jakich specjalistów, na jakie stanowisko poszukuje. Im trudniejsze rekrutacje tym wyższe wynagrodzenia ale zazwyczaj w systemie prowizyjnym.

W przypadku specjalistów z obszaru HR twardego kluczowe jest doświadczenie zawodowe pracownika. Praca w obszarze kadrowo-płacowym wymaga ciągłego rozwoju merytorycznego. Zawiłości polskiego prawa sprawiają, że wieloletni kadrowcy mogą świadczyć swoje usługi jako doradcy. Tutaj stawki są znacząco wyższe.

Zarobki HR-owców w wybranych województwach kształtują się jak poniżej.

 

Mazowieckie

Dolnośląskie

Pomorskie

Łódzkie

Dyrektor ds. personalnych

20 480 zł

17 870 zł

22 640 zł17 000 zł

HR Biznes partner

10 840 zł8950 zł8260 zł9000 zł

Kierownik ds. personalnych

11 010 zł

9430 zł

9180 zł8780 zł

Kierownik działu. kadr i płac

8900 zł7450 zł8010 zł6730 zł

Koordynator ds. personalnych

5750 zł5500 zł5790 zł4890 zł

Specjalista ds. kadr i płac

5360 zł4820 zł4570 zł4500 zł

Specjalista ds. personalnych

6050 zł5590 zł5430 zł4860 zł

Specjalista ds. rekrutacji

5620 zł5140 zł4820 zł4810 zł

Specjalista ds. szkoleń

6060 zł

4930 zł

4660 zł4830 zł

Podane kwoty są w wartości brutto, aby przeliczyć je na netto można skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Jak zostać HR-owcem?

Specjaliści w tej dziedzinie na pytanie jak zostać HR-owcem, odpowiadają, że niezwykle istotną funkcję pełni doświadczenie zawodowe, które w tej branży znaczy więcej niż ukończenie konkretnego kierunku studiów.

Niemniej jednak firmy chętnie zatrudniają osoby, które ukończyły kierunku związane z zarządzaniem, psychologią czy finansami. Mogą one wpłynąć na jakość pracy i kompetencje osób starających się o to stanowisko.

Jak już jednak wspominaliśmy, najważniejsze jest doświadczenie. Jak je zdobywać? Podczas różnego rodzaju praktyk i staży, które można rozpocząć już od początku podjęcia studiów. Dzięki takiej pracy zdobywa się umiejętności praktyczne, co okazuje się niezwykle cenne.

Jaki powinien być HR-owiec?

Jak zostać HR-owcem, czyli jaka powinna być osoba związana z działem Human Resources? Przede wszystkim istotna jest wiarygodność i otwartość na innych. Pracownicy powinni wierzyć HR-owcom w to, że działają oni dla ich dobra. Dodatkowo, jak już wspominaliśmy, istotna jest spostrzegawczość i umiejętność rozwiązywania problemów oraz wyciągania wniosków. Pomocne dla przedstawicieli tego zawodu będą kreatywność i innowacyjne myślenie.

HR - wymagania pracodawców

Osoba na tym stanowisku powinna być nastawiona na ciągłe zdobywanie wiedzy i szkolenie swoich umiejętności. Pracodawcy oczekują od kandydatów wyższego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, samodzielnego działania, umiejętności organizacyjnych, nastawienia na realizację celów, otwartości, komunikatywności, wiedzy z zakresu psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi, a także zaangażowania i doskonałej organizacji pracy własnej.

Najczęściej zadawane pytania
Co to jest dział HR?

Dział HR (Human Resources) w polskim tłumaczeniu - zasoby ludzkie. Jest to dział w firmie, który zajmuje się szeroko pojętym rozliczaniem i zarządzaniem pracownikami oraz wszystkimi sferami, które pracowników dotyczą. W zależności od wielkości firmy dział HR może być jednym stanowiskiem, funkcją lub wyodrębnionym działem w cały dziale Kadrowym

Czy Kadry i HR to to samo?

W Polskich firmach określenie HR najczęściej przyjmuje się jako dział HR miękkiego. W ramach zadań tego działu najczęściej są rekrutacja, szkolenia, systemy motywacyjne, oceny pracownicze. Natomiast dział Kadr i płac koncentruje się na rozliczaniu pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

Jakie są stanowiska w dziale HR?

Najczęstsze stanowiska w dziale HR to: specjalista ds HR (ogólny zakres zadań), specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkoleń i rozwoju, HR business partner.