Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile zarabia asystent sędziego i czym się zajmuje?

Sama nazwa tego zawodu może nam nakreślić, czym może zajmować się osoba na tym stanowisku. Kim jednak jest, jaką pełni rolę, czym się zajmuje i ile zarabia asystent sędziego? Przeczytaj niniejszy artykuł, w którym postaramy się odpowiedzieć na te pytania!

Kim jest asystent sędziego?

Asystent sędziego jest prawnikiem, który podejmuje się pod kierownictwem sędziego czynności administracji sądowej oraz przygotowuje sprawy sądowe do rozpoznania. Osoba na takim stanowisku, co oczywiste, pracuje w sądzie.

Asystent sędziego - obowiązki

Czym zajmuje się osoba zajmująca stanowisko asystenta sędziego? Zadania te określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów. Do ich zadań należy m.in. pisemne sporządzenie uzasadnienia wyroku, podsumowanie sprawy, zebranie stanowiska stron oraz opinie w danej sprawie głoszone przez judykaturę oraz inne piśmiennictwo.

Asystent sędziego przygotowuje i opracowuje także orzeczenie, kontroluje, czy biegli wykonali swoje obowiązki oraz wykonuje inne zadania zlecone przez sędziego.

Takie zadania asystent sędziego powinien wykonywać pod własnym nazwiskiem, nie pod nazwiskiem sędziego, na którego może się co najwyżej powoływać.

Jak zostać asystentem sędziego?

Według ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, aby starać się o stanowisko asystenta sędziego należy spełnić pewne warunki.

Pierwszy z nich mówi, że osoba, która chce rozpocząć pracę na tym stanowisku musi być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadać pełnię praw cywilnych oraz obywatelskich.

Przyszły asystent sędziego musi również ukończyć 24. rok życia oraz mieć nieposzlakowaną opinię i nieskazitelny charakter.

Kolejnym warunkiem jest kończenie w Polsce wyższych studiów z prawa i administracji i uzyskanie tytułu magistra bądź innego tytułu zagranicznego uznawanego w Polsce.

Do niedawna konieczne było również ukończenie aplikacji ogólnej bądź pozytywny wynik egzaminu sędziowskiego, adwokackiego, radcowskiego bądź też prokuratorskiego lub notarialnego. Jednak w 2013 roku zawód ten uległ deregulacji, w związku z czym aktualnie zatrudnienie na tym stanowisku jest dużo łatwiejsze.

Asystenci wyłaniani są w drodze konkursu składającego się z dwóch części. Pierwszy etap to test, który ma za zadanie sprawić wiedzę kandydatów. Muszą oni wykazać się znajomością prawa karnego i cywilnego, czyli znajomością Kodeksu cywilnego czy Kodeksu karnego.

Po pozytywnym zaliczeniu etapu ma miejsce część druga - w niej kandydat na asystenta ma za zadanie napisać postanowienie sądowe z uzasadnieniem. Postanowienie musi być oparte o stan faktyczny. Ułatwieniem tego etapu jest możliwość korzystania z aktów prawnych. O tym, kto zostanie asystentem sędziego, decyduje liczba zdobytych punktów.

Asystent sędziego i co dalej?

Praca w tym zawodzie pozwala na awans zawodowy, co wpłynie na fakt ile zarabia asystent sędziego. Po przepracowaniu minimum 4 lat, osoba taka ma możliwość przystąpienia do zawodowych egzaminów korporacyjnych, nawet bez odbycia aplikacji.

Ile zarabia asystent sędziego?

Istotną kwestią jest również to, ile zarabia asystent sędziego w Polsce. Średnia pensja osób pracujących na tym stanowisku wynosi ok. 4 570 zł brutto ( to jest około 3311 netto). Najlepiej zarabiający asystenci zarabiają ok. 3 825 złotych netto i więcej, z kolei najgorzej - ok. 2 985 złotych netto i mniej.

Mazowieckie

5 040 brutto

Śląskie

4 590 brutto 

Pomorskie

4 560 brutto

Łódzkie

4 320 brutto 

 

Najlepiej zarabiają asystenci sędziego z województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego, natomiast najgorzej - z województwa lubelskiego, podlaskiego oraz opolskiego 

Jeżeli chodzi o kwestię tego, ile zarabia asystent sędziego pracujący w polskich miastach, największe pensje otrzymują przedstawiciele tego zawodu z Warszawy, Gdańska oraz Wrocławia. 

Czy asystent sędziego to proste zajęcie?

Droga do zastania asystentem sędziego jest zdecydowanie prostsza niż jeszcze kilka lat temu, co jednak nie oznacza, że jest na tyle łatwa, że nie wymaga pracy. Zajęcie to jest wymagające, a przedstawiciele tego zawodu posiadają ogromną wiedzę.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę te czynniki, jasne staje się, że często ma się do czynienia z prawdziwymi specjalistami w swojej dziedzinie, pełnymi determinacji i ambicji. W końcu zostanie asystentem sędziego przybliża do objęcia stanowiska sędziego, jest więc to jedna z dróg, którą można obrać, by osiągnąć ten cel.