Poradnik Pracownika

Ile zarabia farmaceuta w Polsce i na czym polega jego praca?

Większości z nas kojarzy się z apteką. Warto jednak wiedzieć, że farmaceuta to nie zawsze sprzedawca. Czym się zajmuje, jak nim zostać, czego wymagają pracodawcy i, przede wszystkim, ile zarabia farmaceuta? Przeczytaj!

Czym zajmuje się farmaceuta?

Farmaceuci mogą pracować w aptekach, gdzie oprócz sprzedawania leków, służą także radą i pomocą w ich wyborze. Jednak nie jest to jedyne miejsce, w którym możemy spotkać przedstawicieli tego zawodu. Oprócz tego, że osoby na tym stanowisku przede wszystkim zajmują się dobrem pacjentów, mogą również pracować przy tworzeniu leków produkowanych przez koncerny farmaceutyczne, oceniać leki, pracować w firmach kosmetycznych czy zajmować się pracą naukową.

Farmaceutę spotkamy więc nie tylko w aptece, lecz także hurtowniach leków, laboratoriach farmaceutycznych, firmach kosmetycznych, sanepidzie i innych tego typu instytucjach.

W aptekach może nas obsłuży technik farmacji. Zakres obowiązków technika farmaceutycznego różni się od zakresu obowiązków farmaceuty.  Może on wykonywać w aptece wszelkie czynności fachowe, które polegają na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu leków. Tutaj wyjątki stanowią leki, które zawierają silne substancje psychoaktywne oraz odurzające, a także substancje silnie działające, które są określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Technik farmaceuta może pracować w punktach aptecznych, w aptekach bądź w sklepach zielarsko-medycznych, w hurtowniach farmaceutycznych czy w laboratoriach. Nie może natomiast ubiegać się o posadę w przychodni lub w szpitalu. Może on wytwarzać produkty medyczne, jednak wykonuje to zadanie pod kontrolą magistra farmacji. Technik farmacji powinien także informować pacjentów o tańszych zamiennikach, sporządzać zamówienia leków, które akurat skończyły się w aptece oraz sprawdzać terminy ważności medykamentów, będących na stanie apteki. 

Jak zostać farmaceutą?

Droga do zostania farmaceutą nie jest łatwa. Przede wszystkim konieczne są studia wyższe na kierunku farmacji, które trwają 5 lat. Kładzie się na nich nacisk głównie na chemię i biologię, jednak studenci uczą się również wielu dyscyplin medycznych (np. fizjologii czy anatomii). Trzeba podkreślić, że studia nie są łatwe i wymagają dużych nakładów pracy. Poza tym ta dziedzina naprawdę szybko się rozwija, osoby, które podejmą się nauki tego zawodu, muszą być przygotowani, że będzie ona trwała właściwie przez cały czas.

Aby otrzymać prawo do wykonania zawodu, należy ukończyć obowiązkowy 6-miesięczny staż.

Technik farmacji natomiast jest zobligowany do ukończenia policealnego studium, które trwa dwa lata. Do tego trzeba jeszcze zdać specjalny egzamin, który przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Kolejnym etapem jest odbycie dwuletniego stażu w punkcie aptecznym bądź w aptece. W tym czasie praca technika farmacji musi odbywać się pod ścisłą kontrolą magistra farmacji. Ukończenie dwuletniego stażu daje technikom farmacji pełne uprawnienia do pracy w zawodzie.

Cechy dobrego farmaceuty

Co cechuje dobrego farmaceutę? Przede wszystkim świadomość ogromnej odpowiedzialności. Każda decyzja musi być przemyślana, a osoba wykonująca ten zawód – skoncentrowana na pracy. Błąd może kosztować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważna jest sumienność, skupienie się na pracy, skrupulatność, zaangażowanie i ogromne kompetencje. Dobry farmaceuta jest otwarty na ciągłe zdobywanie nowej wiedzy, stara się mieć jak najlepszy kontakt z klientem i jest odporny na stres.

Ile zarabia farmaceuta, technik farmacji? Zarobki farmaceuty

Z pewnością każdy, kto chce zostać farmaceutą, zastanawia się, ile zarabia farmaceuta w Polsce. Na ten temat krążą legendy, ponieważ uważa się, że jest to jeden z najlepiej opłacanych zawodów.

Mężczyźni i kobiety na stanowisku magistra farmacji zarabiają: 3810 zł netto i 3600 zł netto. Najwyższe zarobki otrzymują farmaceuci województwie zachodniopomorskim – średnio około 4500 zł netto. Najmniejsze wynagrodzenia występują w województwie podlaskim (3000 zł netto). Natomiast należy pamiętać że apteki zlokalizowane w dużych ośrodkach miejskich są finansowo najbardziej atrakcyjną lokalizacją dla magistra farmacji, często apteki w mniejszych miastach oferują wyższe wynagrodzenia.  Wynagrodzenie w tej grupie zależą też od rodzaju apteki, i tak różnice w zarobkach w aptece prywatnej a największej sieci wynoszą do 300 zł netto. 

Na stanowisku technika farmaceutycznego zauważyć można najmniejsze dysproporcje w uśrednionych wysokościach wynagrodzeń kobiet i mężczyzn – wysokość pensji to odpowiednio 2500 zł netto i 2650 zł netto. Tak jak w przypadku magistrów farmacji, technicy najlepiej wynagradzani są w województwie zachodniopomorskim (2900 zł netto), a najsłabiej – w województwie świętokrzyskim (1950 zł netto).

Sprawdź zarobki i wylicz pensje netto w kalkulatorze płacowym!

Jakie są wymagania pracodawców?

Pracodawcy wymagają od farmaceutów oczywiście wykształcenia wyższego i prawa do wykonywania zawodu. Są to rzeczy niezbędne, by rozpocząć taką pracę. Poza tym, po analizie ogłoszeń można stwierdzić, że ważne są również takie cechy, jak duża odpowiedzialność, koncentracja czy sumienność. Od farmaceuty wymaga się zaangażowania, dobrej organizacji pracy, motywacji do pracy, samodzielności, znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodu, dużej wiedzy czy znajomości programów aptecznych (np. KAMSOFT). To ile zarabia farmaceuta, zależy również od jego umiejętności interpersonalnych. Przydatny będzie również dobry kontakt z klientem i łatwość nawiązywania kontaktów. W niektórych firmach ważna jest również znajomość języków obcych. Wszystkie te cechy mają ostateczny wpływ na to ile zarabia farmaceuta w Polsce.

Strzałka