Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Odporność na stres – w jakich zawodach jest niezbędna?

Dzisiaj żyjemy szybko, odczuwamy tyle bodźców, w naszym życiu dzieje się tak dużo, że trudno uchronić się przed stresem. Niestety często sobie z nim nie radzimy, przerasta nas on i sprawia, że podupadamy na zdrowiu. Jednak niektórzy z nas doskonale sobie radzą w walce z nim. Potrafią się odnaleźć w trudnej sytuacji i wiedzą, jak reagować. Taka odporność na stres jest niezbędna w wielu zawodach. Jakie profesje wymagają zachowania spokoju? Podpowiadamy.

Odporność na stres – co oznacza?

Co właściwie oznacza odporność na stres? Czy taka osoba do wszystkiego podchodzi ze spokojem? Niekoniecznie. Stres pojawia się właściwie u każdego z nas. Jednak osoba odporna odczuwa go w mniejszym stopniu i ta emocja go nie paraliżuje. Nadal myśli trzeźwo, rozumie sytuację, w jakiej się znajduje, jest w stanie działać.

Taka cecha jest wymagana w niektórych zawodach i nic w tym dziwnego, ponieważ niektóre z nich są silnie stresogenne. Pracownicy muszą sobie z tym radzić, ponieważ często ciąży na nich ogromna odpowiedzialność. Które zawody wymagają od swoich przedstawicieli odporności na stres?

Pilot samolotu

To oczywiste, że na pilocie samolotu ciąży ogromna odpowiedzialność za ludzi, którzy znajdują się w tej maszynie. Jeśli więc coś się dzieje, musi on zachować zimną krew i działać jak najbardziej logicznie. Odporność na stres jest koniecznością. 

Kierowca

Podobnie jest w przypadku kierowców, którzy przewożą pasażerów, czy to w autobusach czy innych środkach transportu. Nie są sami i muszą jechać zgodnie z przepisami, nie narażać innych na niebezpieczeństwo, a jeśli zdarzy się na drodze coś nieprzewidzianego, wiedzieć, jak zareagować, by szkody były jak najmniejsze.

Zawody związane z finansami

Dużej odporności na stres wymagają również wszelkie zawody związane z finansami, gdzie jeden błąd może mieć bardzo duże konsekwencje. Można pomyśleć, że księgowi mają spokojną, monotonną pracę, jednak przecież ich zajęcie także narażone jest na stres i na nich także ciąży wspominana już tutaj wielokrotnie odpowiedzialność. Dlatego też zdecydowanie osoby, które w jakiejkolwiek formie pracują z finansami, muszą wykazywać się odpornością na stres.

Lekarz

Lekarz jest w wielu przypadkach odpowiedzialny za ludzkie zdrowie i życie. Nie ma więc najmniejszych wątpliwości, że powinien panować nad swoimi emocjami, a stres nie może nim zawładnąć, choć może niejednokrotnie znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji. Od lekarza wymaga się opanowania i szybkiego działania. Jeśli więc ulegałby zdenerwowaniu, mogłoby być to zupełnie zaburzone.

Praca z klientem

Stresująca może być każda praca, w której mamy bezpośredni kontakt z klientami. Ludzie się różni i mogą nas różnie potraktować. Nie każdy z nich będzie miły, wyrozumiały, z ich strony możemy usłyszeć okropne rzeczy. Poza tym czekać nas mogą trudne rozmowy, zdarza się, że przekazujemy niechciane komunikaty, dlatego odporność na stres w pracy związanej z kontaktem z klientami jest bardzo ważna.

Praca z dziećmi

Odporność na stres jest również niezbędna przy pracy z dziećmi. Kiedy się nimi zajmujemy, czy to będąc nauczycielem czy opiekunem, ponosimy za to, co się z nimi dzieje, pełną odpowiedzialność. Dlatego też, kiedy dojdzie do trudnej sytuacji, musimy trzeźwo myśleć i szybko reagować. Stres nie może nas sparaliżować.

Dyspozytorzy

Niezwykle stresującą pracę mają także dyspozytorzy medyczni. Odbierają oni telefony o wypadkach, urazach i właściwie wszelkich możliwych problemach zdrowotnych. Muszą uzyskać informacje od zdenerwowanego rozmówcy, czasami muszą także poinstruować go, co powinien zrobić do przyjazdu pogotowia, jak się zachować. Bywa, że rozmówca musi podjąć akcję ratowania życia, kierowanie nią przez telefon jest niezwykle odpowiedzialne i stresujące.

Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni spotykają się z różnymi rodzinami. Zdarza się, że przychodzą do domów pełnych przemocy, alkoholizmu i innych patologii. Bywają zastraszani, ktoś może im próbować zrobić krzywdę. Dlatego też muszą się oni nierzadko wykazywać ogromną odpornością na stres.

Policjanci

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że praca policjanta może być niekończącym się pasmem stresu. Tak naprawdę każdego dnia może się pojawić się na jego drodze trudna sytuacja, wymagająca pełnego opanowania. Służby porządkowe są więc z całą pewnością zawodem, który wymaga dużej odporności na stres.

Strażacy

Strażacy widzą wiele ludzkich tragedii, są w końcu wzywani nie tylko do pożarów, lecz także wypadków, powodzi itd. W związku z tym mają kontakt z rozpaczą innych ludźmi, śmiercią, katastrofami. To oczywiste, że muszą być opanowani, ponieważ ich praca tego wymaga.

Pracownicy zakładów pogrzebowych

Odporni na stres muszą być także pracownicy zakładów pogrzebowych. Ciała mogą dotrzeć do nich w różnym stanie i bez względu na wszystko, muszą się nimi zająć. Praca z osobami, które nie żyją, wielu z nas wydaje się bardzo stresująca, dlatego też p zakładów muszą sobie z tą emocją dobrze radzić.

Odporność na stres pozwala działać w trudnych sytuacjach, trzeźwo oceniać sytuację i postępować logicznie. Dlatego też niektóre zawody jej wymagają. Ciąży na nich często duża odpowiedzialność, z którą nie każdy jest sobie w stanie poradzić.