Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Satysfakcja z pracy - co na nią wpływa i z czym jest powiązana?

Satysfakcja z pracy jest ściśle połączona z tym, jaki stosunek do organizacji ma pracownik, ściślej mówiąc do samego miejsca, atmosfery, przełożonego, współpracowników, zadań, które wykonuje. Ma na to wpływ finansowy aspekt, ale również potrzeby wyższego rzędu, takie jak poczucie sukcesu, prestiżu, szacunku, przynależności oraz samorealizacji.

Czy satysfakcja z pracy jest dla nas cenniejsza niż wynagrodzenie?

Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Dla niektórych osób najważniejsza jest wysokość wypłaty w danym miesiącu. Są jednak pracownicy, którzy mówią, że pensja jest dla nich istotna, ale ważniejsze jest to, że mogą robić coś, co sprawia im przyjemność, a ponadto wynik ich pracy zostanie doceniony przez przełożonego czy współpracowników. Satysfakcja  z pracy jest odczuwana wewnętrzne na podstawie tego, co udało się zrealizować, motywuje do dalszych działań. Pamiętajmy, że wynagrodzenie jest jednym z czynników higieny wg teorii Herzberga. Jest ono potrzebne po to, byśmy nie byli niezadowoleni.

Czy praca może być naszym hobby?

Oczywiście! Jeśli czymś się interesujemy, np. uwielbiamy fotografować ludzi, mamy wizję na to, by zdjęcie zaskoczyło innych, dlaczego więc nie możemy zawodowo zostać fotografem? Właściwie możemy, tylko nie każdy odważy się podążać za swoim sercem. Czasami wymaga to od nas tylko wiary w siebie i w swoje umiejętności. Ludzie, którzy poszukują pracy, zwracając uwagę tylko na kryteria finansowe czy odległość firmy od domu, nie będą tak zadowoleni w przyszłości, jak ludzie którzy zaczęli robić zawodowo coś, co wypłynęło z ich zainteresowań, co sprawiło, że chcą o tym czytać więcej i więcej, pogłębiać swoją wiedzę i ciągle wzmacniać swoje kompetencje. Nie oznacza to, że nie będą oni finansowo zadowoleni ze swojego życia. Może się zdarzyć tak, że będą zarabiać więcej niż ci, którzy wybierali pracę pod kątem wynagrodzenia. Dlaczego? Bo siła ich motywacji wewnętrznej jest tak duża, że pcha ich do przodu i dodaje skrzydeł w trudnych momentach.

Czy potraficie sobie wyobrazić, że możecie robić coś, co daje wam satysfakcję? Wyobraźcie sobie, że gdy wykonujecie pracę, zatracacie się w niej, tracicie poczucie czasu, aż do tego stopnia, że nie jesteście w stanie uwierzyć, że już powinniście wracać do domu, a jeszcze tyle chcielibyście zrobić. Przyjemne uczucie? A może tak właśnie jest? Może jesteś w gronie tych osób, które mają to szczęście, że mogą wykonywać pracę, która ich satysfakcjonuje?

Zagrożenia - praca jako hobby

Nasuwa się tutaj pewne zagrożenie - pracoholizm. Gdy tak bardzo podoba nam się to, co robimy, gdy w naszym organizmie rodzą się endorfiny, gdy zaczynamy się uzależniać od pracy, może oznaczać to, że przesadziliśmy w drugą stronę. Dlatego najlepiej pracować z umiarem, mimo że będzie to nasze hobby, znaleźć też czas dla przyjaciół, rodziny, czas na inne zainteresowania.

Co jeśli rodzice są lekarzami lub prawnikami - czy ja też muszę iść w ich ślady?   

To nadal spotykane zjawisko w naszym kraju. Rodzice chcą, by ich dziecko poszło w ich ślady, wykształciło się i godnie ich zastąpiło, np. w rodzinnej kancelarii prawnej. Jeśli nie jest to tożsame z tym, co dziecko czuje, to na pewno nie będzie usatysfakcjonowane z wykonywanego zawodu. Może się zdarzyć tak, że dziecku wydaje się, że chce to robić, lecz po dwóch latach studiów zrezygnuje. Lepiej zrobić to teraz, niż po 10 latach pracy. Oczywiście w każdym wieku człowiek może zdecydować się na przekwalifikowanie w zawodzie, bo dlaczego by nie, tylko musi mieć świadomość, że może to wymagać pewnego wysiłku. Ale kto wie, może ten wysiłek będzie mu się opłacił. Jeśli człowiek po 50. roku życia ma już dosyć pośpiechu i pracy w korporacji, chce wyjechać w góry i paść owce, to kto mu zabroni zostać pasterzem?

Satysfakcja zawodowa - wyniki badań

Wyniki badań, opublikowane w 2013 roku, które zostały przeprowadzone przez CBOS, pokazują, że na satysfakcję z pracy najmocniej wpływa to, czy jest ona interesująca i ciekawa oraz czy to, co robi pracownik, ma sens i jakiś cel. Mniej istotne okazały się takie czynniki jak: możliwość pełnego zużytkowania kompetencji, doskonalenie umiejętności, stabilne zatrudnienie oraz wysokość wynagrodzenia. Najmniej z satysfakcją z pracy koreluje tożsamość wykształcenia z wykonywanym zawodem oraz świadczenia socjalne, które pracownik otrzymuje od firmy. Badania te były przeprowadzane również w 1994 roku, wyniki które uzyskano wtedy, były zbliżone. Można wysnuć więc ciekawy wniosek, że czynniki, które mają wpływ na satysfakcję z pracy, nie zmieniły się radykalnie przez lata.

Satysfakcja z pracy - determinanty

U. Gros wyodrębnił trzy grupy czynników, które wpływają na satysfakcję, którą czerpiemy z pracy:

 1. czynniki organizacyjne

W skład tej grupy wchodzi wynagrodzenie, możliwość awansu, poczucie bezpieczeństwa, to jaką pracę wykonujemy oraz jakie możliwości daje nam firma.

 1. czynniki osobiste

W tej grupie na zadowolenie z pracy mają wpływ: nasz wiek, płeć, zdobyte doświadczenie, nasza osobowość i charakter.

 1. czynniki społeczne

Jeżeli chodzi o tę kategorię, to w jej skład wchodzi: atmosfera w pracy, klimat organizacji, kontakt ze współpracownikami i przełożonym, współpraca z klientami, wzajemny szacunek.

Satysfakcja z pracy zawodowej - pogląd psychologiczny

Warto w tym miejscu wspomnieć jedną postać - dr. Jeremy’ego Deana, psychologa z University College London. Zaznaczył on, że satysfakcja z pracy jest ważna ze względu na poziom wydajności pracy, ale co więcej ma wpływ na jakość życia człowieka. Opisał elementy, które mają wpływ na zadowolenie z pracy:

 • codzienne problemy

Są to małe kamyczki, na które nie poświęca się uwagi, ze względu na brak czasu. Jednak warto wiedzieć, że takie małe problemy mogą negatywnie wpływać na satysfakcję z pracy. Warto zastanowić się, co drażni, przeszkadza, utrudnia codzienne wykonywanie zadań i spróbować wyeliminować to.

 • sprawiedliwość i równość wobec podwładnych

Jeżeli pracownik nie zgadza się z wysokością wynagrodzenia, które otrzymuje, ponadto czuje się pokrzywdzony względem kolegi na tym samym stanowisku pracy - wpływa to negatywnie na poziom satysfakcji z pracy.

 • możliwość osiągnięcia sukcesu

Dobrym motywatorem do działania jest świadomość, że w miejscu, w którym jesteśmy zatrudnieni, możemy coś osiągnąć, nasze pomysły mogą zostać wykorzystane, zadania, które wykonujemy, są po coś. Dzięki ich realizacji możemy osiągnąć zadowolenie, a firma zyski.

 • feedback - czyli informacja zwrotna

Jest to niezmiernie istotny element w pracy z ludźmi. Każdy chce dowiedzieć się, czy to co robi, jest realizowane w poprawny sposób, a jeśli nie, co mógłby poprawić w swoich działaniach. Brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej ze strony lidera czy przełożonego może wpływać demotywująco na pracownika.

 • różnorodna i złożona praca

Pracownicy lubią wyzwania. Dlatego ważne, by mogli realizować ambitne cele i założenia. Dzięki temu ludzie będą chcieli stale się rozwijać i zwiększać swoja wiedzę. W momencie gdy pracownik dostaje zadanie na niskim poziomie trudności, monotonne, sprawia to, że nie odczuwalna jest satysfakcja z pracy.

 • kontrolowanie pracowników

Warto zastanowić się nad odejściem od pokazywania palcem, co i w jaki sposób pracownik ma zrobić. Stania nad nim, kontrolowania, oczekiwania raportów. Dobrym sposobem jest pozostawienie pracownikowi swobody w działaniu, tzn. lider określa, co pracownik ma zrobić, ale nie w jaki sposób. Dzięki temu pracownik czuje się odpowiedzialny za wykonanie zadania. Wymaga to zaangażowania ze strony pracownika i zaufania z obu stron.

 • wsparcie ze strony firmy

Pracownik musi czuć, że jest potrzebny, że jest istotnym elementem w organizacji. Pracodawca powinien wspierać go w rozwoju, starać się w godny sposób traktować pracownika, podmiotowo, nie przedmiotowo, dostarczać benefitów, które ułatwią mu życie, np. opiekę medyczną.

 • osobiste problemy pracownika

Nie zawsze potrafimy oddzielić życie prywatne od zawodowego. Gdy pokłóciliśmy się z bliską nam osobą, dręczą nas niemiłe myśli, trudniej jest nam skupić się na pracy. Wpływa to na nasz nastrój i obniża satysfakcję z pracy.

 • osobiste predyspozycje

Każdy pracownik posiada inny charakter i inną osobowość - znacznie się od siebie różnimy. Są pracownicy, którzy odczuwają dużą satysfakcję z pracy, mimo że nie mają w niej wielu udogodnień i przywilejów. Z kolei pracownicy, którzy są malkontentami, narzekają z zasady, na wszystko - bez względu na to, jak ich praca wygląda. Co ciekawe satysfakcja z pracy wzrasta wraz z wiekiem. Młodzi pracownicy, którzy niedawno rozpoczęli pracę, zazwyczaj mają wygórowane oczekiwania względem swojego pracodawcy.

Ważne, by pracodawcy zwracali uwagę na atmosferę w pracy. Dzięki temu nie będzie dochodzić do wybuchów, pożarów, ponieważ drobne problemy będą na bieżąco rozwiązywane, zanim urosną do większych rozmiarów. Dzięki dobrej atmosferze satysfakcja z pracy wzrasta - a na tym zależy i pracodawcy i pracownikom.

Na podstawie tego artykułu widać, że na satysfakcję z pracy wpływa wiele czynników. Ważne, by pracodawcy zdawali sobie z tego sprawę. Warto zastanowić się nad zbadaniem poziomu satysfakcji u zatrudnionych pracowników. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zarządzać zasobami ludzkimi. Warto pogłębić wiedzę dotyczącą tego, jakie potrzeby mają nasi podwładni oraz jakie postawili sobie cele i jaką mają wizję na siebie w danej organizacji. Dzięki przeprowadzeniu badania satysfakcji pracodawca może dowiedzieć się, jaki stosunek do pracy oraz do przełożonego mają pracownicy.