Poradnik Pracownika

Praca zdalna - kto może pracować w domu?

Praca zdalna stała się ostatnio powszechnym zjawiskiem – epidemia koronawirusa spowodowała niemałą rewolucję. Wielu pracodawców zdecydowało się zlecić swoim pracownikom pracę całkowicie na odległość. Pojawiły się także nowe regulacje prawne, bowiem dotychczas praca zdalna była mniej powszechna i stosowana sporadycznie. Kto może pracować w domu? Czym jest praca zdalna? Wyjaśniamy w artykule!

Praca zdalna – na czym polega?

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać przez pracodawcę polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy oraz pozwala na to rodzaj pracy. Praca zdalna nie była dotychczas uregulowana w Kodeksie pracy. Znajduje się tam co prawda obszerny opis telepracy, jednak nie są to pojęcia, które mogą być stosowane zamiennie.

Telepraca i praca zdalna nie są tymi samymi pojęcia. Telepraca ma charakter stały i musi być wykonywana z wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej, praca zdalna natomiast ma charakter incydentalny i nie musi być wykonywana z użyciem komunikacji elektronicznej.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 wprowadziła kilka unormowań pracy zdalnej, do tej pory będącej pojęciem używanym dość luźno i zamiennie z pojęciem telepracy. Nowe regulacje wprowadziły następujące wytyczne:

 • praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lecz nie jest to konieczne;
 • narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca;
 • przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać własnych narzędzi lub materiałów, pod warunkiem że nie narazi to pracodawcy na wyciek informacji poufnych lub tajemnic prawnie chronionych;
 • na polecenie pracodawcy pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, w której będzie odnotowywać opis czynności, datę i czas ich wykonywania.

 Pracodawca, który wydaje polecenie pracy zdalnej, może w każdej chwili je cofnąć – ustawodawca nie określa maksymalnego czasu przebywania pracowników w trybie pracy zdalnej.

Przepisy nie określają maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy.

Ustawa nie wskazuje również, w jakiej formie ma być wydane polecenie pracy zdalnej, zatem dopuszczalna jest forma usta przekazu. Docelowo bardziej korzystne, zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy, jest jednak przekazanie polecenia w formie pisemnej.

Kto może pracować w domu?

Jak wspomniano, praca zdalna może być powierzona pracownikowi tylko wówczas, kiedy pozwala na to rodzaj wykonywanej przez niego pracy. Istnieją jednak zajęcia, które sprzyjają pracy zdalnej: Należą do nich takie zawody, jak:

 1. Redaktor/korektor/tłumacz – tego typu specjalności nie wymagają wizyt w biurze. Przede wszystkim każda z tych osób potrzebuje maksymalnej koncentracji, aby dokładnie sprawdzić czy przetłumaczyć tekst. Praca ta jest niezwykle skrupulatna, nierzadko redaktorzy, korektorzy i tłumacze cenią sobie bezwzględną ciszę, o którą w biurze trudno. Redaktorzy zajmują się sprawdzaniem merytorycznym tekstu, adjustacją itp., korektor sprawdza go pod względem językowym, z kolei tłumacz zajmuje się, rzecz jasna, przekładaniem tekstów na język polski i z języka polskiego na obcy.

 2. Copywriter – copywriterzy to osoby, które zawodowo zajmują się tworzeniem tekstów: reklamowych, na strony internetowe, eksperckich itp., czy też wymyślaniem haseł. W związku z tym nierzadko pisanie tekstów odbywa się zdalnie, ponieważ osoba na takim stanowisku również potrzebuje ciszy i spokoju, a choć w pewnych sytuacjach burza mózgów się przydaje, najczęściej copywriterzy, a szczególnie SEO copywriterzy, pracują w swoim domu.

 3. Bloger – to już coraz częściej zawód, a nie tylko pasja. Osoby, które prowadzą swoje strony internetowe, najczęściej pracują same w domu. Zdarza się, że blog przekształca się w portal i wtedy zaczyna nad nim pracować więcej osób, jednak w znacznej większości przypadków blogowanie odbywa się we własnym mieszkaniu.

 4. Pozycjoner – chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważne jest pozycjonowanie stron internetowych, tak aby znajdowały się jak najwyżej w przeglądarce internetowej. Żeby tak się stało, powinien się nimi zająć pozycjoner. Jego zadania pochodzą z zakresu marketingu internetowego. Taki specjalista również może korzystać ze wszystkich niezbędnych narzędzi, pracując w domowym zaciszu, i nie potrzebuje wizyt w biurze.

 5. Grafik – on również zlecenia może wykonywać spokojnie w domu, jeżeli na swoim komputerze ma odpowiednie programy, które w tym pomogą. Zakres usług grafika jest niezwykle szeroki – od ilustracji, przez ulotki, wizytówki, do plakatów itp.

 6. Programista – także programista, jeden z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych zawodów, może tworzyć oprogramowanie w domu. Wystarczy dobry sprzęt komputerowy, którego z pewnością programistom nie brakuje.

 7. Księgowy – cisza i spokój – właśnie tego potrzebuje księgowy. Musi się bowiem skupić na swoich zadaniach w sposób szczególny, a domowe zacisze wydaje się do tego idealne.

 8. Korepetytor – w domu przyjmować swoich uczniów mogą także korepetytorzy. Niektórzy z nich dojeżdżają do klientów, jednak wszystko zależy od ustaleń. Czym zajmuje się korepetytor? Przekazuje on swoją wiedzę na dany temat w kameralnych warunkach. Skupia się na uczniu i stara się dokładnie tłumaczyć mu wszelkie zagadnienia. Można powiedzieć, że jest to po prostu nauczyciel, tyle że nieco bardziej prywatny.

 9. Pisarz – autorzy książek również bardzo często pracują w domu. Niektórzy z nich wybierają biblioteki lub inne miejsca, gdzie łatwiej jest im skupić myśli, jednak tak naprawdę jedyne, co jest potrzebne w tym przypadku, to komputer i najprostszy edytor tekstu.

Praca zdalna – jakie ma minusy? 

Temu, kto nie miał okazji pracować w domu, wydawać się może, że jest to idealny rodzaj zatrudnienia. Praca zdalna ma jednak liczne wady:

 • wymaga samodyscypliny;
 • elastyczne godziny pracy – jeżeli nie ma wyznaczonych konkretnych godzin pracy, łatwo wpaść w przeciąganie wykonywania zadań, pracownik ma bowiem nieograniczony dostęp do wszelkich rozpraszaczy;
 • brak bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami.

Również dla samego pracodawcy praca zdalna może posiadać liczne wady, np:

 • brak kontroli bezpośredniej pracownika;
 • brak interakcji międzyludzkich może negatywnie wpływać na rozwój organizacji;
 • brak więzi pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.

Praca zdalna – podsumowanie

Praca zdalna ma charakter incydentalny, ale w niektórych zawodach cieszy się coraz większą popularnością. Obecnie z domu może pracować każdy – po spełnieniu odpowiednich wymogów. Epidemia koronawirusa spowodowała, że praca zdalna stała się bardziej powszechna i znalazła unormowania prawne. Taka forma pracy ma swoje plusy i minusy, i to zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Strzałka