Poradnik Pracownika

Czy przy umowie zlecenie trzeba przejść szkolenie BHP?

Po raz pierwszy zatrudniam pracownika w ramach umowy zlecenia. Czy taki pracownik powinien przejść szkolenie BHP przed rozpoczęciem u mnie pracy?

Janusz, Zakopane

 

Co do zasady pracodawca nie może zatrudnić pracownika, jeśli ten nie uczestniczył w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek przeszkolenia pracownika niekoniecznie obowiązuje w przypadku umowy zlecenia. To zleceniodawca decyduje, czy jest ono konieczne.

Szkolenie BHP - jakie są obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców czy też wykonawców dzieła.

Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak duży, że wskazane jest przeszkolenie w zakresie BHP, to zleceniobiorca ma obowiązek odbyć szkolenie BHP. Ponadto obowiązkiem zleceniobiorcy jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP na równi z pracownikami.

Obowiązek przeszkolenia zleceniobiorcy z zakresu BHP zależy od rodzaju i warunków pracy. 

Dodatkowo zleceniodawca nie jest zobligowany do ponoszenia kosztów szkolenia BHP, chyba że zobowiązuje go do tego umowa.