Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zwolnienie lekarskie pracownika a szkolenie BHP

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony do dnia 31.10.2023 roku. W obecnym czasie przebywam na zwolnieniu lekarskim (ciąża). Pracodawca poinformował mnie o odbywającym się szkoleniu BHP dnia 15.09.2023, w którym muszę uczestniczyć jeśli chcę mieć przedłużoną umowę. Zwolnienie jest przedłużane co miesiąc. Czy pracodawca ma prawo nie przedłużyć umowy ze względu na brak szkolenia? Czy można odbyć szkolenie BHP w czasie zwolnienia lekarskiego?

Jolanta, Bytom 

Prawo do wykonywania pracy

Kodeks pracy mówi wyraźnie o tym, że nie można dopuścić do wykonywania pracy osoby, która nie posiada odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w tym zakresie oraz nie odbyła szkolenia BHP.

W myśl art. 2373 Kodeksu pracy nie wolno dopuścić do pracy osoby, która nie posiada odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania określonych obowiązków, a także nie zna zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zanim pracownik przystąpi do pracy pracodawca musi zapewnić mu przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzać okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Kiedy odbywa się szkolenie BHP?

Należy zaznaczyć, iż szkolenie BHP odbywa się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Jako czas pracy zaś należy rozumieć okres, w którym osoba zatrudniona pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Jeśli pracownik przedłoży w zakładzie pracy zwolnienie lekarskie, oznacza to brak możliwości wykonywania przez niego swoich obowiązków.

W takim przypadku niezdolność do pracy uniemożliwia udział w szkoleniu BHP, nawet jeśli podczas zwolnienia upływa termin przeprowadzenia takiego szkolenia. Szkolenie BHP powinno odbyć się niezwłocznie po powrocie do pracy.

W kwestii wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony - pracodawca nie może jej rozwiązać, jeżeli termin wygaśnięcia stosunku pracy przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży. W takiej sytuacji umowa zostaje przedłużona do dnia porodu.

Według przepisów pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w czasie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Jednakże jeśli zachodzi przyczyna, która uzasadnia rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy zatrudnionej i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy, nie ma przeszkód do przerwania stosunku pracy.

Warto podkreślić, iż nie ma obowiązku przedłużania umowy pracownicy zatrudnionej na okres próbny wynoszący mniej niż miesiąc.