Poradnik Pracownika

Wynagrodzenie chorobowe w pierwszym miesiącu pracy

Zachorowałem w pierwszym miesiącu zatrudnienia, nie minęło jeszcze 30 dni od rozpoczęcia przeze mnie pracy. Czy dostanę wynagrodzenie chorobowe? Przed podjęciem zatrudnienia, pracowałem dla innej firmy.

Michał, Zgorzelec

 

Wynagrodzenie chorobowe będzie przysługiwać, jeżeli okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego wynosi co najmniej 10 lat lub pomiędzy okresami nie nastąpiła przerwa 30 dni.

Do okresu 10 lat ubezpieczenia chorobowego wlicza się wszystkie okresy obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, wraz z okresami obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przypadające przed 1 stycznia 1999 r., bez względu na przerwy między nimi.

Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe? 

Prawo do wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikowi po upływie tzw. okresu wyczekiwania, czyli 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W ten limit wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, o ile przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym, albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Pracownik może także nabyć prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia, gdy ubezpieczony:

  • jest absolwentem szkoły lub szkoły wyższej, który został objęty ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, który posiada wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • jest posłem lub senatorem, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Jeżeli wymogi dotyczące nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia nie zostaną spełnione, wówczas dni choroby przypadające w pierwszych 30 dniach ubezpieczenia chorobowego, należy uznać za nieobecność usprawiedliwioną bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe należy wypłacić od 31 dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.