Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy - kogo obowiązuje?

Niedawno podjęłam pracę na etacie. Niestety w pierwszym miesiącu mojej pracy zachorowałam. Nie otrzymałam jednak wynagrodzenia za te kilka dni choroby. Pracodawca poinformował mnie, że obowiązuje mnie tzw. okres wyczekiwania. Czym jest okres wyczekiwania i czy można go skrócić?

     Anna, Poznań

 

Okres wyczekiwania jest to okres, jaki ubezpieczony musi odczekać, aby nabyć prawo do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Reguluje to ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Nabycie prawa do świadczeń chorobowych

Ubezpieczony nabywa prawo do wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego:

  1. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
  2. po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie, np. w przypadku zleceniobiorcy.

Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Kogo nie obowiązuje okres wyczekiwania?

Istnieją przypadki, kiedy pracownik nabywa od razu prawo do świadczeń chorobowych i nie obowiązuje go wówczas okres wyczekiwania. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

  1. absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  2. jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
  3. ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  4. posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;
  5. funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Okres wyczekiwania ma więc ściśle określone ramy czasowe i  nie podlega skróceniu. Po jego odczekaniu pracownik nabywa prawo do wypłaty świadczeń chorobowych. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.