Poradnik Pracownika

Kiedy ustaje ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe po wyrejestrowaniu z ZUS?

Przez rok pracowałam na podstawie umowy zlecenie, która dobiega końca w tym tygodniu. Nie mam innego zatrudnienia. Przez jaki okres będzie ważne ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe po wyrejestrowaniu z ZUS? Czy od razu tracę prawo do korzystania ze świadczeń służby zdrowia?

Walentyna, Toruń

 

 Ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe po wyrejestrowaniu z ZUS nie ustaje od razu - przez pewien czas można jeszcze korzystać zarówno z opieki medycznej, jak i otrzymywać świadczenia pieniężne.

Ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia

Osoba, która podczas zatrudnienia była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, ma prawo do korzystania z usług bezpłatnej opieki medycznej 30 dni po wyrejestrowaniu z ZUS. Jeśli po upływie tego okresu w dalszym ciągu nie będzie posiadała tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem, wówczas może:

  • zgłosić się do urzędu pracy jako osoba bezrobotna,

  • opłacać składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,

  • zostać zgłoszona przez członka rodziny do tego ubezpieczenia.

Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego po wyrejestrowaniu z ZUS

Natomiast w kwestii ubezpieczenia chorobowego, jeżeli zleceniobiorca posiadał prawo do zasiłku (czyli przez co najmniej 90 dni podlegał pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), to może otrzymać świadczenie pieniężne ZUS w razie choroby. To przez jaki czas przysługują świadczenia, zależy od tego, czy niezdolność do pracy powstała:

  • w trakcie zatrudnienia i trwa nieprzerwanie również po jego ustaniu - wtedy bowiem zasiłek chorobowy można pobierać przez cały okres niezdolności do pracy (nie dłużej niż 182 dni w przypadku zwykłej choroby lub 270, gdy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży);

  • po ustaniu zatrudnienia - zasiłek otrzyma osoba, której zwolnienie będzie trwało nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Przy czym należy pamiętać, że niezdolność do pracy nie może powstać później niż 14 dni od ustania zatrudnienia.