Poradnik Pracownika

Zgłoszenie pracownika do ZUS w ciągu 7 dni

Podpisałem umowę o pracę na czas określony. Czy pracodawca powinien zgłosić mnie do ZUS? W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy to zrobił?

Marek, Szczecin

 

Obowiązkiem pracodawcy związanym z zatrudnieniem pracownika jest zgłoszenie go do ZUS oraz comiesięczne naliczanie i odprowadzanie składek ubezpieczeniowych, których wysokość jest uzależniona od wypłacanego wynagrodzenia.

Zgłoszenie pracownika do ZUS

Zgłoszenie pracownika do ZUS odbywa się poprzez złożenie formularza ZUS ZUA. Na przekazanie tego formularza do ZUS pracodawca ma który 7 dni od dnia rozpoczęcia przez pracownika pracy.

Pracownik z tytułu umowy o pracę obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jak sprawdzić zgłoszenie pracownika do ZUS?

Jeżeli zatrudniony ma wątpliwości co do tego czy pracodawca przekazał zgłoszenie pracownika do zakładu ubezpieczeń oraz czy pracodawca opłaca należne składki ma prawo zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem, czy pracodawca odprowadza za niego składki. Pracownik może też zapoznać się z danymi dotyczącymi jego składek poprzez indywidualne konto na Platformie Usług Eletronicznych ZUS (tzw. PUE).