Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zasiłki

2024-04-15

Zasiłki

Od którego dnia pracownik po 50. roku życia otrzyma zasiłek chorobowy?

Od którego dnia pracownik po 50. roku życia otrzyma zasiłek chorobowy? Osoby, które osiągnęły określony wiek, mają prawo do wynagrodzenia chorobowego przez okres krótszy niż pozostali zatrudnieni. Przeczytaj artykuł i sprawdź, ile wynosi zasiłek chorobowy dla pracowników powyżej 50. roku życia i co jeszcze się zmienia? czytaj dalej
2024-04-05

Zasiłki

Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy – kto płaci za L4?

Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy – kto płaci za L4? Każda osoba ubezpieczona, która zgłoszona jest do ubezpieczenia chorobowego, w razie choroby ma prawo otrzymać wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek. Kiedy i kto płaci za L4? Sprawdź to w naszym artykule! czytaj dalej
2024-04-03

Zasiłki

Świadczenie przedemerytalne 2024 - komu przysługuje ?

Świadczenie przedemerytalne 2024 - komu przysługuje ? Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie, która spełni warunki określone w przepisach. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne 2024 i jaka jest jego wysokość? Sprawdź artykuł i przekonaj się, czytaj dalej
2024-03-15

Zasiłki

ZUS: Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego, dopiero gdy dziecko skończy rok

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego, dopiero gdy dziecko skończy rok Wysokość zasiłku macierzyńskiego uzależniona jest od podstawy wymiaru ustalonej dla danego okresu, za jaki jest pobierany. W określonych sytuacjach dopuszczalne jest wyrównanie zasiłku macierzyńskiego. Kiedy można go wyrównać? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2024-03-06

Zasiłki

Choroba po ustaniu zatrudnienia a prawo do zasiłku w 2024 roku

Choroba po ustaniu zatrudnienia a zasiłek chorobowy Nierzadko zdarza się, że pracownik choruje w czasie wypowiedzenia umowy o pracę, a zwolnienie lekarskie wykracza poza okres umowy. Czy choroba po ustaniu zatrudnienia zapewnia prawo do zasiłku chorobowego? Przeczytaj koniecznie nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2024-02-19

Zasiłki

Kto płaci za macierzyński w 2024 r.?

Kto płaci za macierzyński? Od dnia urodzenia dziecka pracownicy przysługuje urlop macierzyński. Za okres korzystania z tego urlopu kobiecie przysługuje zasiłek z ZUS lub od pracodawcy. Od czego zależy to, kto płaci za macierzyński? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2024-02-16

Zasiłki

Zasiłek macierzyński dla osoby bezrobotnej 2024

Zasiłek macierzyński dla osoby bezrobotnej 2024 Zasiłek macierzyński jest świadczeniem finansowanym przez ZUS z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia go na wychowanie. Jak wygląda kwestia zasiłku macierzyńskiego w przypadku osoby bezrobotnej? Czy taka osoba ma prawo do tego świadczenia? Sprawdź! czytaj dalej
2024-02-07

Zasiłki

Zwolnienie lekarskie dłużej niż 182 dni - co wtedy?

Zwolnienie lekarskie dłużej niż 182 dni - co wtedy? Czy prawo do zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi, posiadającemu zwolnienie lekarskie od ponad 182 dni? Czym jest świadczenie rehabilitacyjne i kto jest uprawniony do jego otrzymania? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj szczegóły omawianego tematu! czytaj dalej
2024-01-30

Zasiłki

Wysokość zasiłku macierzyńskiego 2024 jest uzależniona od wniosku

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od wniosku - 2024 Wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego pracownikowi jest uzależniona od terminu złożenia wniosku o urlop rodzicielski. Co jeśli zatrudniony nie dopełni tego obowiązku? Przeczytaj koniecznie nasz poniższy artykuł i poznaj odpowiedź na to pytanie! czytaj dalej
2024-01-15

Zasiłki

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia - zasady wypłaty zasiłku w 2024 roku

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia nie pozbawia pracownika prawa do zasiłku chorobowego. Przysługuje on jednak tylko w określonych przypadkach. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź! czytaj dalej
2024-01-05

Zasiłki

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego pracownika 2024 r.

Świadczenie rehabilitacyjne w praktyce Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego? Komu przysługuje prawo do świadczenia i jaki jest okres jego przysługiwania? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat świadczenia rehabilitacyjnego! czytaj dalej
2023-12-28

Zasiłki

Zasiłek stały - zmiany w ustalaniu wysokości świadczenia w 2024 roku

Zasiłek stały - zmiany w ustalaniu wysokości świadczenia w 2024 roku Z początkiem 2024 roku ulegną zmianie zasady ustalania wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej. Jakie są szczegóły tych zmian? Kto jest uprawniony do świadczenia, jakim jest zasiłek stały? Odpowiadamy w niniejszym artykule. czytaj dalej
2023-12-21

Zasiłki

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników w 2024 roku

Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników w 2024 roku Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok kalendarzowy. Jaką podstawę maja zapewnieni pracownicy w 2024 roku? Sprawdź koniecznie! czytaj dalej
2023-12-12

Zasiłki

Świadczenie rodzicielskie a urlop dla ojca

Świadczenie rodzicielskie a urlop dla ojca Osoby, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, mogą starać się o świadczenie rodzicielskie przyznawane przez ośrodek pomocy społecznej. Kiedy można stracić do niego prawo? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2023-11-30

Zasiłki

Czym jest renta stała?

Renta stała – jakie są warunki jej uzyskania? Czy renta stała przysługuje ubezpieczonemu którego niezdolność do pracy została uznana za trwałą? Kto i jak możne ją uzyskać? Na jak długi okres jest ona przyznawana? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat renty stałej! czytaj dalej
2023-11-10

Zasiłki

Zasiłki dla bezrobotnych

Zasiłki dla bezrobotnych – najnowsze zmiany Niepokojące informacje o możliwym kryzysie ekonomicznym oraz niestabilna sytuacja międzynarodowa wpływają na zainteresowanie należnościami, na które można otrzymać w przypadku utraty zatrudnienia, są oczywiście zasiłki dla bezrobotnych. Przeczytaj! czytaj dalej
2023-11-08

Zasiłki

Zasiłek opiekuńczy po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek opiekuńczy po ustaniu zatrudnienia Zasiłek opiekuńczy może pobierać każda osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym. Ma on na celu ochronę wynagrodzenia ubezpieczonego, który nie może świadczyć pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2023-11-07

Zasiłki

Czy pracownik chory na raka ma dodatkowe przywileje?

Czy pracownik chory na raka ma dodatkowe przywileje? Pracownik chory na raka nie może liczyć na dłuższy zasiłek chorobowy. Czy jednak mogą mu przysługiwać dodatkowe świadczenia i wsparcie socjalne? Na jakie świadczenia może liczyć osoba chora? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2023-11-03

Zasiłki

Odmowa zasiłku opiekuńczego z powodu obecności domownika będącego rencistą

Odmowa zasiłku opiekuńczego z powodu obecności domownika będącego rencistą Zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacji konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Jednak czy odmowa zasiłku opiekuńczego może mieć miejsce z powodu obecności domownika będącego rencistą? Sprawdź! czytaj dalej
2023-10-24

Zasiłki

Świadczenia z ZUS-u dla osób chorych na nowotwór - stanowisko ministerstwa

Świadczenia z ZUS-u dla osób chorych na nowotwór - stanowisko ministerstwa Czy świadczenia z ZUS-u dla osób chorych na nowotwór są inne niż dla pozostałych chorych? Jakie stanowisko w tej sprawie ma ministerstwo? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się ile wynosi okres zasiłkowy dla osób chorujących na choroby nowotworowe! czytaj dalej

Kategorie artykułów

Zostań naszym
ekspertem
Współpraca

Chcesz pisać dla Poradnika i współtworzyć serwis z przydatną wiedzą dla wszystkich pracowników?

Skontaktuj się z nami