Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Renta alkoholowa 2024. Ile wynosi i komu przysługuje?

Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym w Polsce, który może mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie osób uzależnionych. Może on w szczególności utrudniać podjęcie lub wykonywanie pracy zawodowej. W odpowiedzi na to wyzwanie ZUS oferuje specjalny rodzaj renty, zwanej „rentą alkoholową”. Aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić określone warunki. Sprawdź, ile wynosi renta alkoholowa!

Choroba alkoholowa – statystyki

W Polsce coraz częściej dochodzi do zgonów spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Według badań Eurostatu w ostatnich latach w naszym kraju odnotowano znaczny wzrost śmiertelności z tego powodu. W 2020 roku Polska znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wskaźnika umieralności z powodu alkoholu, wynoszącego 10,1 zgonów na 100 000 mieszkańców. Wyższy wskaźnik ma tylko Słowenia (17,3 zgonów na 100 000 osób).

Niezdolność do pracy spowodowana alkoholizmem

Niezdolność do pracy spowodowana alkoholizmem to stan, w którym pracownik jest niezdolny do wykonywania swoich obowiązków zawodowych z powodu nadużywania alkoholu. Alkoholizm jest chorobą chroniczną, która może mieć poważny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne osoby chorej.

W Polsce niezdolność do pracy spowodowana alkoholizmem jest traktowana jako niezdolność do pracy spowodowana chorobą. Oznacza to, że pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu alkoholizmu, ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie lekarskie z kodem C oznacza, że niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu.

Pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu alkoholizmu, nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego za okres pierwszych 5 dni niezdolności. Zasiłek chorobowy może natomiast otrzymać po upływie 5 dni niezdolności, jeśli spełnia pozostałe warunki do jego otrzymania, takie jak okresy ubezpieczenia chorobowego i wysokość zarobków.

Pracodawca ma również prawo do kontroli trzeźwości pracowników. Pracownik, który stawi się do pracy w stanie nietrzeźwym, może zostać ukarany upomnieniem, naganą lub nawet zwolnieniem z pracy.

Osoby, które w wyniku nadmiernego spożywania alkoholu zachorowały na choroby, które uniemożliwiają im wykonywanie pracy zarobkowej, mogą ubiegać się o rentę. Trzeba zaznaczyć, że renta alkoholowa nie przysługuje jedynie na podstawie diagnozy choroby. Aby ją otrzymać, należy wykazać, że alkoholizm spowodował u pracownika schorzenia, które uniemożliwiają wykonywanie pracy.

Jak ubiegać się o rentę alkoholową?

Aby uzyskać rentę alkoholową, trzeba spełnić następujące warunki:

  • Mieć orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy. Orzeczenie musi zostać wydane przez lekarza orzecznika ZUS-u lub komisję lekarską ZUS-u. W orzeczeniu musi być wskazane, że niezdolność do pracy została spowodowana chorobą alkoholową.
  • Niezdolność do pracy musi nastąpić w czasie okresów składkowych lub nieskładkowych określonych w ustawie emerytalnej.
  • Mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Staż ubezpieczeniowy potrzebny do uzyskania renty alkoholowej zależy od wieku, w którym osoba została uznana za niezdolną do pracy.

Proces uzyskiwania renty alkoholowej obejmuje kilka kluczowych kroków:

  1. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi zostać uznana przez lekarza za niezdolną do pracy.
  2. Osoba ubiegająca się o rentę alkoholową musi przedstawić dokumentację medyczną, która potwierdzi jej stan zdrowia. Dokumentacja medyczna powinna zawierać informacje o chorobach alkoholowych, które spowodowały niezdolność do pracy.
  3. Osobie spełniającej powyższe warunki przysługuje prawo do złożenia wniosku o rentę alkoholową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który po rozpatrzeniu podejmie decyzję o przyznaniu renty.

O przyznaniu renty decyduje orzecznik lub komisja lekarska, jeżeli choroba alkoholowa uniemożliwia pracę zarobkową. Renta alkoholowa może być przyznana na czas określony lub nieokreślony.

Wysokość renty alkoholowej w 2024 roku

Obecnie wysokość renty alkoholowej przyznawanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynosi:

  • 1780,96 zł w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,
  • 1335,72 zł w przypadku częściowej niezdolności do pracy.

Ważne jest, że wysokość renty alkoholowej podlega corocznej waloryzacji. W związku z tym w kolejnych latach można oczekiwać wzrostu kwoty tych świadczeń.

Jak złożyć wniosek o rentę alkoholową?

Wniosek o rentę alkoholową można złożyć na 3 sposoby: osobiście, pocztą lub przez internet.

Wniosek przez internet składa się w serwisie PUE ZUS. Aby to zrobić, należy założyć konto lub zalogować się do serwisu. Następnie trzeba wypełnić formularz wniosku ERN i wskazać sposób odbioru decyzji. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie wniosku ERP-6. Formularze można podpisać za pomocą podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP.

Dokumenty do wniosku, takie jak dokumenty określające czas zatrudnienia, stan zdrowia, a także wysokość wynagrodzeń, należy dostarczyć pocztą lub osobiście do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS-u.

Decyzja w sprawie renty alkoholowej zostanie wydana w ciągu 30 dni od chwili wyjaśnienia ostatniej okoliczności wymaganej do podjęcia decyzji. Jeśli nie zgadzamy się z werdyktem, istnieje możliwość odwołania do sądu okręgowego.

Renta alkoholowa – podsumowanie

Osoby, które zmagają się z alkoholizmem i straciły zdolność do pracy, powinny rozważyć ubieganie się o rentę alkoholową. Renta ta może stanowić istotne wsparcie finansowe, które pozwoli im na podjęcie leczenia i rehabilitacji.