Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Podwyższone koszty uzyskania przychodu – wzór z omówieniem

Koszty podstawowe w wysokości 250 zł przysługują każdemu pracownikowi otrzymującemu w danym miesiącu przychód ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Podwyższone koszty uzyskania przychodu wynoszą natomiast 300 zł i są stosowane w przypadku pracownika, który zamieszkuje poza miejscowością wykonywania pracy i ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do miejsca pracy.

Pobierz wzór oświadczenia o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu!

Do pobrania:

pdf
PIT-2.pdf druk do ręcznego wypłenienia
pdf
Podwyższone koszty uzyskania przychodu.pdf druk do ręcznego wypłenienia
docx
Podwyższone koszty uzyskania przychodu.docx druk do ręcznego wypłenienia

Informacje o podwyższonych kosztach można także zaznaczyć w PIT-2.

Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

  • wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 3000 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  • nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Podwyższone koszty uzyskania przychodu – złożenie oświadczenia

Pracownik może wnioskować o stosowanie podwyższonych kosztów przychodu, jeśli spełnia następujące warunki:

  • posiada miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (miejsce świadczenia pracy zgodnie z umową o pracę oraz miejsce zamieszkania);
  • nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  • złoży oświadczenie na cele stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

Dodatek za rozłąkę jest to świadczenie przysługujące pracownikom czasowo przeniesionym poza miejscowość stałego zamieszkania w związku z wykonywaniem pracy w innej miejscowości. Jest to rekompensata za rozłąkę z rodziną.

Podstawą potrącania o podwyższone koszty uzyskania przychodu musi być pisemne oświadczenie pracownika, że jest osobą dojeżdżającą spoza miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy. W sytuacji, gdy sytuacja pracownika ulega zmianie, powinien on powiadomić pracodawcę, aby ten zaprzestał  potrącania wyższych kosztów. Jeśli natomiast pracownik dojeżdża do pracy spoza miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy, ale nie oświadczył tego pracodawcy, to podwyższone koszty przychodu może wykazać i rozliczyć sam w zeznaniu rocznym.