Poradnik Pracownika

Dodatek nocny za pracę w porze nocnej - kiedy się należy?

Czy dodatek nocny należy się za każdą roboczogodzinę w godzinach 21:00-7:00? Często pracuję na drugą zmianę i kończę o 22:00, czy w takim wypadku należy mi się ten dodatek nocny za pracę w porze nocnej, czy dotyczy on tylko pracy przez całą noc?

 

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest określenie pory nocnej, która powinna obejmować 8 godzin pracy miedzy godziną 21:00 a 07:00. Wyznaczone godziny powinny być zapisane w regulaminie zakładu pracy lub być przedstawione pracownikowi w formie pisemnej jako warunki zatrudnienia. Jeśli pracodawca zaniedba ten obowiązek, pora nocna zostanie wydłużona o 2 godziny i będzie obejmowała całe 10 godzin pomiędzy 21:00 a 07:00.

Dodatek nocny za pracę w porze nocnej wypłacany jest za każdą, nawet pojedynczą godzinę przepracowaną w tym czasie.

Kodeks pracy określa, że pracownikowi za pracę w nocy należy się rekompensata, ponieważ jest ona szczególnie uciążliwa. Dodatek nocny za pracę w porze nocnej powinien wynosić minimum 20% minimalnej stawki godzinowej, co oznacza, że zależny jest on od wynagrodzenia minimalnego i liczby godzin pracujących w danym miesiącu.