Poradnik Pracownika

Nadgodziny powstałe podczas pracy w porze nocnej

W zeszłym miesiącu wypracowałem godziny nadliczbowe, pracując w porze nocnej. Pracodawca powiedział, że w zamian za nadgodziny może udzielić mi czas wolny. Czy w takiej sytuacji przysługuje jakikolwiek dodatek do wynagrodzenia?

Jan, Katowice

 

Przepisy prawa pracy wskazują w jaki sposób rekompensować pracownikowi pracę w nadgodzinach. W zależności od potrzeb pracownika może on wybrać jedną z dwóch możliwości:

  • dodatki do wynagrodzenia - jeden za pracę w nocy, a drugi za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy albo
  • dodatek za pracę w nocy i czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy.

Wysokość dodatku za nadgodziny

Wysokość dodatków za powstałe nadgodziny określa Kodeks pracy. Zgodnie z art. 1511 Kodeksu pracy pracownikowi pracującemu w godzinach nadliczbowych przysługują dodatki do wynagrodzenia. Ich wysokość zależy od różnych czynników, przy czym:

  • 100% wynagrodzenia otrzymuje się w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta (niebędące dla pracownika dniami pracy) oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto,
  • 50% wynagrodzenia przysługuje za nadgodziny przypadających w każdym innym dniu niż określony powyżej.

Rekompensata za nadgodziny

W zamian za nadgodziny powstałe podczas pracy w porze nocnej, pracownik może odebrać czas wolny. W przypadku jeżeli czas wolny udzielany jest na pisemny wniosek pracownika, za każdą godzinę nadliczbową powstałą podczas pracy w porze nocnej przysługuje godzina czasu wolnego. Jednak gdy udzielenie czasu wolnego następuje z inicjatywy pracodawcy, to jedna godzina pracy nadliczbowej w nocy wynosi 1,5 godziny czasu wolnego. W przypadku odebrania czasu wolnego za pracę w nadgodzinach, pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Bez względu na to, w jakiej formie zostaną odebrane nadgodziny powstałe podczas pracy w porze nocnej, pracownikowi zawsze przysługuje dodatek za pracę w nocy. Jego wysokość stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Strzałka