Poradnik Pracownika

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2022 roku

Dodatek za pracę w porze nocnej należy się pracownikowi wykonującemu pracę o tej porze. Dodatek wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wyniesie 3010 zł brutto.

W poniższej tabeli przedstawiamy minimalne wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. Pracodawca może według własnego uznania ustalić kwotę dodatku na wyższym poziomie.

Minimalne stawki dodatku za pracę w porze nocnej w 2022 roku wyniesie:

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godzinę pracy

Styczeń

152

3010 zł / 152h x 20%

3,96 zł

Luty

160

3010 zł / 160h x 20%

3,76 zł

Marzec

184

3010 zł / 184h x 20%

3,27 zł

Kwiecień

160

3010 zł / 160h x 20%

3,76 zł

Maj

168

3010 zł / 168h x 20%

3,58 zł

Czerwiec

168

3010 zł / 168h x 20%

3,58 zł

Lipiec

168

3010 zł / 168h x 20%

3,58 zł

Sierpień

176

3010 zł / 176h x 20%

3,42 zł

Wrzesień

176

3010 zł / 176h x 20%

3,42 zł

Październik

168

3010 zł / 168 h x 20%

3,58 zł

Listopad

160

3010 zł / 160h x 20%

3,76 zł

Grudzień

168

3010 zł / 168h x 20%

3,58 zł

Praca w porze nocnej wykonywana stale przez pracowników poza zakładem nocnym może zostać wynagradzana ryczałtem zamiast dodatkiem. Wysokość ryczałtu odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.