Poradnik Pracownika

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2017 roku

Dodatek za pracę w porze nocnej należy się pracownikowi wykonującemu pracę o tej porze. Dodatek wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku wynosi 2000,00 zł brutto.

W poniższej tabeli przedstawiamy minimalne wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. Pracodawca może według własnego uznania ustalić kwotę dodatku na wyższym poziomie.

Minimalne stawki dodatku za pracę w porze nocnej w 2017 roku wynosi:

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godzinę pracy

Styczeń

168

2000 zł / 168 godz. x 20%

2,38 zł

Luty

160

2000 zł / 160 godz. x 20%

2,50 zł

Marzec

184

2000 zł / 184 godz. x 20%

2,17 zł

Kwiecień

152

2000 zł / 152 godz. x 20%

2,63 zł

Maj

168

2000 zł / 168 godz. x 20%

2,38 zł

Czerwiec

168

2000 zł / 168 godz. x 20%

2,38 zł

Lipiec

168

2000 zł / 168 godz. x 20%

2,38 zł

Sierpień

176

2000 zł / 176 godz. x 20%

2,27 zł

Wrzesień

168

2000 zł / 168 godz. x 20%

2,38 zł

Październik

176

2000 zł / 176 godz. x 20%

2,27 zł

Listopad

160

2000 zł / 160 godz. x 20%

2,50 zł

Grudzień

152

2000 zł / 152 godz. x 20%

2,63 zł

 

Praca w porze nocnej wykonywana stale przez pracowników poza zakładem nocnym może zostać wynagradzana ryczałtem zamiast dodatkiem. Wysokość ryczałtu odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.