Poradnik Pracownika

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2021 roku

Dodatek za pracę w porze nocnej należy się pracownikowi wykonującemu pracę o tej porze. Dodatek wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wyniesie 2800 zł brutto.

W poniższej tabeli przedstawiamy minimalne wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. Pracodawca może według własnego uznania ustalić kwotę dodatku na wyższym poziomie.

Minimalne stawki dodatku za pracę w porze nocnej w 2021 roku wyniesie:

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godzinę pracy

Styczeń

152

2800 zł / 152 godz. x 20%

3,68 zł

Luty

160

2800 zł / 160 godz. x 20%

3,50 zł

Marzec

184

2800 zł / 184 godz. x 20%

3,04 zł

Kwiecień

168

2800 zł / 168 godz. x 20%

3,33 zł

Maj

152

2800 zł / 152 godz. x 20%

3,68 zł

Czerwiec

168

2800 zł / 168 godz. x 20%

3,33 zł

Lipiec

176

2800 zł / 176 godz. x 20%

3,18 zł

Sierpień

176

2800 zł / 176 godz. x 20%

3,18 zł

Wrzesień

176

2800 zł / 176 godz. x 20%

3,18 zł

Październik

168

2800 zł / 168 godz. x 20%

3,33 zł

Listopad

160

2800 zł / 160 godz. x 20%

3,50 zł

Grudzień

176

2800 zł / 176 godz. x 20%

3,18 zł

Praca w porze nocnej wykonywana stale przez pracowników poza zakładem nocnym może zostać wynagradzana ryczałtem zamiast dodatkiem. Wysokość ryczałtu odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.