Poradnik Pracownika

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2020 roku

Dodatek za pracę w porze nocnej należy się pracownikowi wykonującemu pracę o tej porze. Dodatek wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wynosi 2600,00 zł brutto.

W poniższej tabeli przedstawiamy minimalne wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. Pracodawca może według własnego uznania ustalić kwotę dodatku na wyższym poziomie.

Minimalne stawki dodatku za pracę w porze nocnej w 2020 roku wynosi:

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godzinę pracy

Styczeń

168

2600 zł / 168 godz. x 20%

3,10 zł

Luty

160

2600 zł / 160 godz. x 20%

3,25 zł

Marzec

176

2600 zł / 176 godz. x 20%

2,95 zł

Kwiecień

168

2600 zł / 168 godz. x 20%

3,10 zł

Maj

160

2600 zł / 160 godz. x 20%

3,25 zł

Czerwiec

168

2600 zł / 168 godz. x 20%

3,10 zł

Lipiec

184

2600 zł / 184 godz. x 20%

2,83 zł

Sierpień

160

2600 zł / 160 godz. x 20%

3,25 zł

Wrzesień

176

2600 zł / 176 godz. x 20%

2,95 zł

Październik

176

2600 zł / 176 godz. x 20%

2,95 zł

Listopad

160

2600 zł / 160 godz. x 20%

3,25 zł

Grudzień

168

2600 zł / 168 godz. x 20%

3,10 zł

Praca w porze nocnej wykonywana stale przez pracowników poza zakładem nocnym może zostać wynagradzana ryczałtem zamiast dodatkiem. Wysokość ryczałtu odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.