Poradnik Pracownika

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2019 roku

Dodatek za pracę w porze nocnej należy się pracownikowi wykonującemu pracę o tej porze. Dodatek wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosi 2250,00 zł brutto.

W poniższej tabeli przedstawiamy minimalne wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. Pracodawca może według własnego uznania ustalić kwotę dodatku na wyższym poziomie.

Minimalne stawki dodatku za pracę w porze nocnej w 2019 roku wynosi:

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Obliczenie wysokości dodatku

Wysokość dodatku brutto za 1 godzinę pracy

Styczeń

176

2250 zł / 176 godz. x 20%

2,56 zł

Luty

160

2250 zł / 160 godz. x 20%

2,81 zł

Marzec

168

2250 zł / 168 godz. x 20%

2,68 zł

Kwiecień

168

2250 zł / 168 godz. x 20%

2,68 zł

Maj

168

2250 zł / 168 godz. x 20%

2,68 zł

Czerwiec

152

2250 zł / 152 godz. x 20%

2,96 zł

Lipiec

184

2250 zł / 184 godz. x 20%

2,45 zł

Sierpień

168

2250 zł / 168 godz. x 20%

2,68 zł

Wrzesień

168

2250 zł / 168 godz. x 20%

2,68 zł

Październik

184

2250 zł / 184 godz. x 20%

2,45 zł

Listopad

152

2250 zł / 152 godz. x 20%

2,96 zł

Grudzień

160

2250 zł / 160 godz. x 20%

2,81 zł

Praca w porze nocnej wykonywana stale przez pracowników poza zakładem nocnym może zostać wynagradzana ryczałtem zamiast dodatkiem. Wysokość ryczałtu odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.