Poradnik Pracownika

Ile wynosi dodatek za pracę w niedzielę?

W ostatnim miesiącu musiałam przyjść do pracy w niedzielę. Czy za ten dzień należy mi się dzień wolny, czy jakaś inna forma rekompensaty? Ile wynosi dodatek za pracę w niedzielę?

Antonina, Żelazno


Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za pracę w niedzielę powinna Pani otrzymać inny dzień wolny w okresie do 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli nie ma takiej możliwości to do dzień wolny na pracę w niedziele pracownik powinien otrzymać do końca okresu rozliczeniowego, zgodnie z wytycznymi art. 15111 § 2. Pracodawca, udzielając Pani dnia wolnego za pracę w niedzielę, nie ma obowiązku wypłacania dodatkowego wynagrodzenia. Jednakże w sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości udzielenia Pani takiego dnia, powinien wypłacić dodatek za pracę w niedzielę.

Ile wynosi dodatek za pracę w niedzielę

Proszę pamiętać, że dodatek za pracę w wolną niedzielę wynosi 100% wynagrodzenia. Pracodawca, ustalając dodatek do wynagrodzenia, powinien ustalić wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką stałą lub miesięczną. Mówi o tym art. 151 1 kp. To istotne w przypadku osób wynagradzanych w innym trybie, np. prowizyjnym, gdyż wtedy dodatek ten wynosi tylko 60% wynagrodzenia, przy czym do obliczenia takiego dodatku przyjmuje się tylko wynagrodzenie zasadnicze. Jeżeli jest Pani wynagradzana stałą godzinową lub miesięczną stawką, to wynagrodzenie za jedną godzinę ustala się, dzieląc to wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Uzyskaną stawkę mnoży się przez liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych. Jeżeli jest Pani zatrudniona w systemie pracy weekendowej, to nie otrzyma Pani dodatku za pracę w niedziele i święta.