Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ukończenie 26. roku życia – jak to wpłynie na wypłatę pracownika w 2024 r.?

Osoby młode do 26. roku życia mogą korzystać z kilku przywilejów podczas rozliczania swoich wynagrodzeń. W zależności od rodzaju umowy mogą być uprawnione do zwolnienia z podatku oraz składek ZUS. Co jednak w przypadku kiedy ma miejsce ukończenie 26. roku życia? Jak to wpływa na zmianę wynagrodzenia? Odpowiadamy w artykule.

Zwolnienie z PIT w 2024 r.

Już od dwóch lat przychody uzyskane przez młode osoby do 26. roku życia są zwolnione z podatku dochodowego. Z ulgi z PIT mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie:

  • stosunku pracy;
  • stosunku służbowego;
  • pracy nakładczej;
  • spółdzielczego stosunku pracy;
  • umowy zlecenia;
  • praktyki absolwenckiej, stażu.

Oznacza to, że pracodawca, obliczając wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, nie uwzględnia KUP, ulgi podatkowej, no i oczywiście nie pobiera podatku (PIT). Co ważne, zwolnienie to nie dotyczy wykonawców zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, a także przedsiębiorców.

Dodatkowo, jeśli osoba młoda zarabia na tyle dużo, że w ciągu roku jej przychód przekroczy 85 528 zł, to nadwyżka będzie opodatkowana 12% stawką podatku dochodowego. W tym przypadku pracodawca przy ustalaniu kwoty zaliczki na podatek będzie uwzględniał koszt oraz ulgę podatkową. Po przekroczeniu kolejnych 85 528 zł pracownik przejdzie na drugi próg podatkowy, który wynosi 32%.

Zwolnienie ze składek w 2024 r.

Drugą ulgą, z której mogą skorzystać młodzi do 26. roku życia, jest zwolnienie ze składek ZUS, jednak przysługuje ono znacznie mniejszej części osób. Po pierwsze, zwolnione ze składek ZUS są osoby zatrudnione tylko na podstawie umowy zlecenia. Wynika to z faktu, że składki są obligatoryjne podczas zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z kolei umowa o dzieło co do zasady nie rodzi obowiązku ubezpieczeniowego dla żadnego wykonawcy.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie statusu ucznia lub studenta. Już nie wystarczy sam wiek poniżej 26. roku życia – konieczne jest także potwierdzenie, że zleceniobiorca się uczy. Dopiero na tej podstawie jest on zwolniony z podlegania ubezpieczeniom w ZUS-ie.

Spełnienie powyższych kryteriów oznacza, że najkorzystniejszą formą zatrudnienia dla młodej osoby jest umowa zlecenie, ponieważ wynagrodzenie brutto równa się wynagrodzeniu netto. Z pensji uzyskanej przez osobę do 26. roku życia nie są potrącane żadne składki ani podatek.

Ukończenie 26. roku życia – co się zmieni?

Czy tego chcemy, czy nie, prędzej czy później młody człowiek ukończy 26 lat. O ile jeszcze w dniu urodzin będzie można świętować bez zobowiązań fiskalnych, o tyle od dnia następnego wysokość wynagrodzenia pracownika ulegnie zmianie. Wynika to z utraty przywilejów osoby młodej.

Podatek po 26 roku życia przy umowie o pracę i zlecenie - ile pracownik dostanie na rekę?

Dokładna data urodzin będzie miała znaczenie przy określeniu, czy pracownik w danym miesiącu skorzysta z ulgi PIT, czy nie. Otóż według interpretacji Ministerstwa Finansów wszystko będzie zależało od terminu wynagrodzenia pracownika: czy będzie ono wypłacone przed, czy po jego urodzinach. Jeśli przed – pracownik skorzysta z ulgi, jeśli natomiast po, wówczas wynagrodzenie zostanie opodatkowane. Nie jest przy tym ważne, za jaki miesiąc jest uiszczane.

Nawet jeśli przelew wynagrodzenia zostanie wykonany dokładnie w dniu 26. urodzin pracownika, wynagrodzenie to będzie jeszcze mogło być zwolnione z opodatkowania. Wszystkie przychody uzyskane od pierwszego dnia po 26. urodzinach będą już jednak opodatkowane.

Przykład 1.

Karol pracuje na podstawie umowy o pracę, a wynagrodzenie otrzymuje zawsze do 10. dnia kolejnego miesiąca. 4 lipca kończy 26 lat. Jeśli wynagrodzenie za czerwiec pracodawca wypłaci zgodnie z założeniem 9 lipca, to będzie ono opodatkowane podatkiem dochodowym.

Powyższy przykład pokazuje, że nie ma znaczenia, że wynagrodzenie było należne za czerwiec, kiedy pracownik nie miał jeszcze ukończonych 26 lat. Sam moment wypłaty wynagrodzenia nastąpił po jego 26. urodzinach.

Po ukończeniu 26. roku życia pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-2 wskazujące na uwzględnianie ulgi podatkowej.

Ukończenie 26. roku życia a obowiązek zgłoszenia do ZUS-u

26. urodziny to również data graniczna w kwestiach zgłoszenia do ubezpieczeń w ZUS-ie. Zleceniodawca zatrudniający na podstawie umowy zlecenia osobę, która w trakcie jej trwania kończy 26. rok życia, ma obowiązek zgłosić ją do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe; chorobowe jest dobrowolne) i ubezpieczenia zdrowotnego z dniem następnym po 26. urodzinach zleceniobiorcy. Powinno to nastąpić na deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA.

Różnica w rozliczeniu wynagrodzenia z umowy o pracę po 26. urodzinach

W poniższej tabeli przedstawimy porównanie wyliczeń wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę uzyskanego przed i po ukończeniu 26. roku życia.

Przykład 2.

Karol z przykładu pierwszego zarabia 6 000 zł brutto. O ile zmniejszy się jego wynagrodzenie po 26. urodzinach?

Składniki wynagrodzenia

Przed 26. r.ż.

Po 26. r.ż.

Wynagrodzenie brutto

6 000,00 zł

6 000,00 zł

Składki społeczne

6 000,00 zł x 13,71% = 822,60 zł

6 000,00 zł x 13,71% = 822,60 zł

Składka zdrowotna

5 177,40 zł x 9% = 465,97 zł

5 177,40 zł x 9% = 465,97 zł

Podstawa podatku

0

4 927,00 zł

Podatek

0

 291,00 zł

Wynagrodzenie netto

4 711,43 zł

4 420,43 zł

Wynagrodzenie Karola będzie mniejsze o 291,00 zł (kwota podatku) po ukończeniu przez niego 26. roku życia.

Wynagrodzenie z umowy zlecenia

Jak zostało wspomniane, w przypadku umowy zlecenia po ukończeniu 26. roku życia oprócz podatku odliczane będą również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Sprawdźmy porównanie.

Przykład 3.

Anna wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia. Zarabia 3000 zł brutto. Po ukończeniu 26. roku życia zostanie zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, w tym także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jak zmieni się wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przed i po 26. urodzinach?

Składniki wynagrodzenia

Przed 26. r. ż.   

Po 26. r. ż.

Wynagrodzenie brutto

3 000,00 zł

3 000,00 zł

Składki społeczne

0

3 000,00 zł x 13,71% = 411,30 zł

Składka zdrowotna

0

2 588,70 zł x 9% = 232,98 zł

Podstawa podatku (pomniejszona o KUP)

0

2 071,00 zł

Podatek 

0

249,00 zł

Wynagrodzenie netto

3 000,00 zł

2 106,72 zł

Wynagrodzenie Anny po ukończeniu 26. roku życia zmniejszy się o 893,28 zł w stosunku do wynagrodzenia otrzymywanego przed 26. urodzinami.

Dla młodej osoby najczęściej liczy się każda zarobiona złotówka. Ulgi, z których może korzystać do ukończenia 26. roku życia, dają możliwość otrzymywania wyższego wynagrodzenia „na rękę”. Warto jednak posiadać wiedzę na temat tego, jak zmieni się wysokość wynagrodzenia, gdy ukończy się 26. rok życia.