Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zwolnienie z PIT dla młodych - czy obowiązuje dla umów na małe kwoty?

Mam obecnie 23 lata i w tym miesiącu podpisałem umowę zlecenie na kwotę 180 zł brutto. Czy zwolnienie z PIT dla młodych obejmie tego typu wynagrodzenie należne z tytułu umowy cywilnoprawnej?

Adam, Płock

 

Już od kilku lat obowiązuje zwolnienie z PIT dla młodych do 26. roku życia. Dotyczy ono osób, które w ciągu roku kalendarzowego osiągnęły przychód nieprzekraczający 85 528 zł.

Zwolnienie z PIT dla młodych

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stosuje się dla osób uzyskujących przychody ze:

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy oraz
 • umów zlecenia zawieranych z przedsiębiorcą.

Zwolnienie od podatku dla młodych dotyczy osób fizycznych, które nie ukończyły 26. roku życia, a wielkość ich przychodu nie przekroczyła limitu 85 528 zł w skali roku.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł podlega automatycznie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej. Do nadwyżki tej mają zastosowanie standardowe koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Zwolnienie z PIT dla młodych - kiedy nie występuje?

Zwolnienia z PIT dla młodych nie stosuje się w przypadku:

 • umów zlecenie objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • umów o dzieło,
 • jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • także innych przychodów objętych podatkiem zryczałtowanym.

W przypadku umów zlecenie na małe kwoty, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym mowa jest o uproszczonej formie opodatkowania, w której podatek wylicza się od kwoty brutto wynagrodzenia bez wyznaczania podstawy opodatkowania. Zryczałtowany podatek dochodowy ma zastosowanie między innymi dla umów zlecenie zawartych na małe kwoty, do 200 zł.

Oznacza to, że w przypadku umowy zlecenie zawartej na kwotę 180 zł zwolnienie z PIT nie obowiązuje, a zleceniodawca ma obowiązek pobrania z wynagrodzenia zleceniobiorcy zaliczki na podatek dochodowy i wpłacenia jej do właściwego urzędu skarbowego.