Poradnik Pracownika

Zwolnienie z PIT dla młodych - czy obowiązuje dla umów na małe kwoty?

Mam obecnie 23 lata i w tym miesiącu podpisałem umowę zlecenie na kwotę 180 zł brutto. Wiem, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z PIT dla młodych. Czy oznacza to, że moje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie będzie zwolnione z podatku?

Adam, Płock

 

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje zwolnienie z PIT dla młodych do 26. roku życia. Dotyczy ono osób, które w ciągu roku kalendarzowego osiągnęły przychód nieprzekraczający 85 528 zł. Co istotne, w 2019 roku limit zwolnionych z podatku przychodów jest proporcjonalnie pomniejszony i wynosi 35 636,67 zł.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stosuje się dla osób zatrudnionych w ramach umów o pracę oraz umów zlecenie. Należy jednak pamiętać, że istnieje wyjątek od tych przepisów.

Pracownik, który zdecyduje się na skorzystanie z omawianej ulgi, powinien złożyć u pracodawcy oświadczenie o zwolnieniu z podatku. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy wyłącznie 2019 roku. Począwszy od 2020 roku, zwolnienie z podatku będzie zachodziło automatycznie, bez konieczności składania wniosku przez pracownika.

Zwolnienia z PIT dla młodych nie stosuje się w przypadku umów zlecenie objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jest to uproszczona forma opodatkowania, w której podatek wylicza się od kwoty brutto wynagrodzenia bez wyznaczania podstawy opodatkowania. Zryczałtowany podatek dochodowy ma zastosowanie między innymi dla umów zlecenie zawartych na małe kwoty, do 200 zł.

Oznacza to, że w przypadku umowy zlecenie zawartej na kwotę 180 zł zwolnienie z PIT nie obowiązuje, a zleceniodawca ma obowiązek pobrania z wynagrodzenia zleceniobiorcy zaliczki na podatek dochodowy i wpłacenia jej do właściwego urzędu skarbowego.