Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy i co jest ważne w tym zawodzie?

Czy agentem ubezpieczeniowym może zostać każdy? Jakie wymagania należy spełniać, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie? Czym właściwie zajmuje się osoba na tym stanowisku? Czy zawód ten jest regulowany? Ile zarabia agent ubezpieczeniowy? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule!

Kim jest agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy w świetle prawa jest osobą prawną, osobą fizyczną lub podmiotem niemającym osobowości prawnej, która zostaje upoważniona przez towarzystwo ubezpieczeniowe do zawierania umów z klientami na jego rzecz. Agent pełnomocnik ma uprawnienia do podpisywania umów, z kolei agent pośrednik zajmuje się przedstawianiem oferty, jednak nie może tego sfinalizować.

Agent ubezpieczeniowy pracuje dla jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli ta liczba zwiększa się, mówimy już o multiagencie. Taka osoba musi zawrzeć umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy zajmuje się przede wszystkim przedstawieniem oferty ubezpieczeniowej swoim klientom, pozyskiwaniem nowych kontaktów oraz zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczeniowych. Osoba na tym stanowisku musi stale dbać o bazę swoich klientów, pamiętać o nich, poszerzać ją. Im bardziej zadowoleni będą ludzie korzystający z usług, tym bardziej opłacalna i przyszłościowa będzie posada agenta.

Co oczywiste, agent ubezpieczeniowy musi zachowywać w tajemnicy wszelkie dane, które pozyskał, chronić dane osobowe klientów, nie ukrywać przed nimi, czy pracuje dla jednego towarzystwa ubezpieczeniowego, czy dla wielu jednocześnie oraz stale poszerzać swoje kompetencje. Rynek się dynamicznie zmienia i agent nie może pozostać w tyle.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym, należy spełnić szereg wymagań dotyczących tego stanowiska. Co prawda w 2014 roku zawód ten został deregulowany, jednak nie zmienia to faktu, że nie wszyscy mogą się o nie ubiegać.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym osoba zainteresowana pracą agenta ubezpieczeniowego musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Poza tym nie może być skazana pełnoprawnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe, przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu i wiarygodności dokumentów. Musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie i zdać egzamin, który uprawnia do wykonywania zawodu oraz dawać rękojmię poprawnego wykonywania czynności agencyjnych.

Do czasu deregulacji przed przystąpieniem do egzaminu kandydat na agenta ubezpieczeniowego musiał ukończyć 152-godzinne szkolenie w towarzystwie ubezpieczeniowym. Aktualnie zostało ono zawieszone, jednak nadal musi on przystąpić do egzaminu i zakończyć go z wynikiem pozytywnym. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele towarzystw nie zrezygnowało ze szkolenia, przeprowadzają je w nieco innej formie - najczęściej jest to e-learning. Dzięki temu można przeprowadzić pewną selekcję kandydatów i przekonać się, kto może i chce wykonywać ten zawód.

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy?

Istotna jest również kwestia tego, ile zarabia agent ubezpieczeniowy w Polsce. W branży ubezpieczeniowej zarobki są dość mocno zróżnicowane i zależą przede wszystkim od pracy danego agenta. Dzieje się tak ponieważ są to głównie prowizje od transakcji, które udało się zrealizować. Dlatego znaczenie ma tutaj doświadczenie agenta ubezpieczeniowego, jego wiedza czy umiejętność budowania z klientami trwałych relacji. W roku 2023 mediana płac agenta to około 4 680 złotych brutto. Jednak uznaje się że ta wartość jednak mocno zaniżona przez agentów początkujących, których osiągają niewielkie zarobki przez co wielu z nich dość szybko rezygnuje z pracy. Zarobki pozostałych agentów są o wiele wyższe, przyjmuje się że niektórzy z niech zarabiają ponad 10 tysięcy złotych brutto w skali miesiąca.

Jeżeli chodzi o województwo wykonywania zawodu, najwięcej zarabiają agenci ubezpieczeniowi z województwa mazowieckiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego, najmniej z kolei z województwa śląskiego, kujawsko-pomorskie oraz łódzkiego.

Jeśli pod uwagę weźmiemy to, ile zarabia agent ubezpieczeniowy w danym mieście, największe pensje otrzymują przedstawiciele tego zawodu z Warszawy, Wrocławia, Krakowa oraz Gdańska.

Należy pamiętać również, że na to, ile zarabia agent ubezpieczeniowy wpływa również wielkość towarzystwa w jakim pracuje.

Sprawdź zarobki i wylicz pensje netto w kalkulatorze płacowym!

Cechy dobrego agenta ubezpieczeniowego

Jak w każdym zawodzie, tak i w tym przypadku istnieje szereg cech, które znacznie ułatwiają pracę na tym stanowisku, a także wpływają na to, ile zarabia agent ubezpieczeniowy. Oczywiście nie jest to jednoznaczne z tym, że osoba, która ich nie posiada, nie poradzi sobie w tym zawodzie, jednak z pewnością uproszczą one wykonywanie obowiązków.

Agent ubezpieczeniowy pracuje z ludźmi. Musi przekonywać do siebie klientów i sprawić, że będą chcieli wrócić. Umiejętność nawiązywania długotrwałych relacji jest więc kluczowa. Trudno wyobrazić sobie również osobę na tym stanowisku, która nie jest otwarta na drugiego człowieka i nie czerpie przyjemności z kontaktów z innymi. Istotna staje się również zdolność negocjacji oraz przekonywania. Agent ubezpieczeniowy musi umieć słuchać - każdy klient ma indywidualne potrzeby, którym osoba na tym stanowisku musi sprostać. Trudno nawiązać relację, kiedy klient mówi jedno, a agent proponuje drugie, zupełnie niepowiązane.

Inną cechą, która z pewnością przyda się każdemu agentowi ubezpieczeniowemu, jest cierpliwość i odporność na stres. Może przecież zdarzyć się tak, że wiele czasu poświęcimy na to, by przedstawić klientowi pełną ofertę, z której on koniec końców nie skorzysta. Umówione spotkania mogą nie dochodzić do skutku. Nie wszyscy dokładnie słuchają tego, co mówi agent, w związku z tym pewne rzeczy należy powtarzać wielokrotnie. Nawet jeżeli puszczają nam nerwy, jesteśmy zmęczeni i zdenerwowani - nie możemy dać po sobie tego poznać.

Agent ubezpieczeniowy - wymagania pracodawców

Analizując ogłoszenia o pracę na stanowisku agenta ubezpieczeniowego, można wywnioskować, że pracodawcy wymagają od potencjalnych kandydatów doświadczenia zawodowego, umiejętności tworzenia trwałych relacji z klientem, aktywności i wytrwałości, samodzielności, dobrej organizacji pracy, wykształcenia minimum średniego (co wynika z wymagań do wykonywania tego zawodu), chęci rozwoju, wysokiej kultury osobistej czy samodyscypliny. To wszystko wpływa na to, ile zarabia agent ubezpieczeniowy. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają również prawa jazdy kat. B oraz założenia przez agenta własnej działalności gospodarczej.