Wniosek o urlop wypoczynkowy jest bardzo prostym dokumentem, który nie sprawi żadnemu pracownikowi trudności.

Na wniosku należy wpisać swoje dane:

a także datę i miejsce sporządzenia wniosku.

Następnie należy wprowadzić dane firmy i ewentualnie dane osoby do której kierowany jest wniosek o urlop. W części dotyczącej danych pracodawcy można też zamieścić pieczątkę zakładu pracy.

W dalszej części wniosku należy zamieścić prośbę o udzielenie urlopu, z zaznaczeniem, że chodzi o urlop wypoczynkowy oraz określić termin urlopu wraz z podaniem liczby dni tego urlopu - wprowadza się liczbę dni roboczych.

Ważne!

W liczbie dni urlopu uwzględnia się tylko dni robocze, czyli te dni które są dla pracownika dniami pracy.

 

Z wniosku musi jasno wynikać w jakim okresie pracownik będzie przebywał na urlopie i ile przysługujących mu dni urlopowych wykorzysta.

Sporządzony wniosek o urlop należy podpisać i przekazać pracodawcy lub bezpośredniemu przełożonemu.