Pobierz darmowy wzór - wniosek o urlop w dwóch formatach: PDF i DOCX

pdf
Formularz w formacie PDF
(druk do ręcznego wypełnienia)
Pobierz pdf
Do wydrukowania formularzy PDF wymagany jest program Acrobat Reader w wersji 8.0 lub nowszej, dostępny na stronie www.adobe.com
docx
Formularz w formacie DOCX
(edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie)
Pobierz docx
Do edycji formularzy DOCX wymagany jest program Microsoft Word 2010 lub nowszy.

Wniosek o urlop wypoczynkowy jest bardzo prostym dokumentem, który nie sprawi żadnemu pracownikowi trudności.

Na wniosku należy wpisać swoje dane:

  • imię i nazwisko,
  • zajmowane stanowisko,

a także datę i miejsce sporządzenia wniosku.

Następnie należy wprowadzić dane firmy i ewentualnie dane osoby do której kierowany jest wniosek o urlop. W części dotyczącej danych pracodawcy można też zamieścić pieczątkę zakładu pracy.

W dalszej części wniosku należy zamieścić prośbę o udzielenie urlopu, z zaznaczeniem, że chodzi o urlop wypoczynkowy oraz określić termin urlopu wraz z podaniem liczby dni tego urlopu - wprowadza się liczbę dni roboczych.

Ważne!

liczbie dni urlopu uwzględnia się tylko dni robocze, czyli te dni które są dla pracownika dniami pracy.

Z wniosku musi jasno wynikać w jakim okresie pracownik będzie przebywał na urlopie i ile przysługujących mu dni urlopowych wykorzysta.

Sporządzony wniosek o urlop należy podpisać i przekazać pracodawcy lub bezpośredniemu przełożonemu.