Poradnik Pracownika

Zaległy urlop wypoczynkowy pracownika

W poprzednim roku nie wykorzystałem całego przysługującego mi urlopu, który przeszedł na ten rok jako urlop zaległy - 10 dni. Pracodawca nakazał mi wykorzystanie tego urlop do końca września tego roku. Czy muszę wykorzystywać urlop? Czy mogę ubiegać się o wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany zaległy urlop?

Bartosz, Warszawa

 

Zaległy urlop a prawo

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pracownik musi wykorzystać najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Kiedy przysługuje ekwiwalent za zaległy urlop? 

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje tylko wtedy, gdy wykorzystanie urlopu w naturze nie jest możliwe, czyli np. przy rozwiązaniu umowy o pracę. W związku tym, jeżeli zatrudnienie trwa nadal pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu za zaległy urlop. Pracodawca ma za to prawo zobowiązać pracowników by wykorzystali zaległy urlop do końca września danego roku.