Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Urlop wychowawczy - czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Mam dwuletnie dziecko i chciałabym pójść na urlop wychowawczy. Czy pracodawca może nie wyrazić na niego zgody?

Marlena, Ełk

 

Skorzystanie z urlopu wychowawczego jest uprawnieniem pracownika. Przysługuje on na wniosek pracownika, a pracodawca jest nim związany, co oznacza, że nie może odmówić udzielenia urlopu.

Jednym ze zobowiązań pracodawcy wobec pracownika jest konieczność udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego. Pracownik może przebywać na urlopie wychowawczym maksymalnie przez 3 lata (36 miesięcy), ale nie dłużej niż do chwili ukończenia przez dziecko 6. roku życia. Każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłącznie prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru 36 miesięcy. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Pracownik w tym celu musi pisemnie zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego. Wniosek należy złożyć najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu wychowawczego i wskazać w nim termin rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Pracodawca przyjmujący wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi odebrać od wnioskującego pracownika pisemne oświadczenie drugiego z rodziców dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu w czasie, jaki został wskazany we wniosku.

Kiedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego?

Pracodawca może nie udzielić pracownikowi urlopu wychowawczego w sytuacji, gdy:

  • zakład pracy znajduje się w stanie likwidacji,
  • ogłaszana jest upadłość zakładu pracy.

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, pracownik nie dostaje wynagrodzenia za okres korzystania z niego.