Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2023 r.

Czy pracodawca ma obowiązek oddać mi dzień wolny za święto przypadające w sobotę? W jakim okresie powinno to nastąpić?

Elwira, Tarnobrzeg 

 

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto, które w danym okresie rozliczeniowym wypadło w  innym dniu niż niedziela. Potwierdza to art. 130. § 2. Kp "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

W związku z powyższym, pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto, które przypada w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).

Obowiązek ten wynika z również z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku o sygnaturze akt K 27/11 zgodnie z którym, pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy przysługuje inny dzień wolny.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

W 2023 roku pracownikom przysługuje jeden dodatkowy dzień wolny za święto przypadające na dzień inny niż niedziela. Jest to 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę, należy oddać pracownikowi w okresie rozliczeniowym jaki obowiązuję dany zakład pracy.

Święto wypadające w sobotę - dzień wolny dla nauczycieli?

Nauczyciela w tym przypadku obowiązuje Karta Nauczyciela (art. 42c ust. 3 i 4), który jasno stwierdza, że nauczyciel otrzyma dzień wolny lub wynagrodzenie za nie, jeśli pracował w tym dniu. Zatem pracownicy oświaty nie skorzystają z obniżenia tygodniowego wymiaru godzin, jeśli święto przypada w ich dzień wolny (np. w sobotę). Karta Nauczyciela nie przewiduje okresów rozliczeniowych a to znaczy, że ustalony pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu wtedy, kiedy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto.

Za jakie święta przysługuje dzień wolny w 2023 r.?

W roku 2023 wypada 115 dni wolnych od pracy. W 2023 r. święta to:

1 stycznianiedzielaNowy Rok
6 styczniapiątekTrzech Króli (Objawienie Pańskie)
9 kwietnianiedzieladrugi dzień Wielkiej Nocy
10 kwietniaponiedziałekponiedziałek Wielkanocny
1 majaponiedziałekświęto pracy
3 majaśrodaŚwięto Konstytucji 3 Maja
8 czerwcaczwartekBoże Ciało
15 sierpniawtorekWniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopadaśrodaWszystkich Świętych
11 listopadasobotaNarodowe Święto Niepodległości
25 grudniaponiedziałekBoże Narodzenie
26 grudniawtorekdrugi dzień Bożego Narodzenia

Najczęściej zadawane pytania
Jak święto wypada w sobotę należy się dzień wolny 2023?

Tak, w 2023 roku pracownik będzie mógł odebrać dzień wolny za święto przypadające 11 listopada.

Czy 1 maja 2023 jest do odbioru?

1 maja 2023 r. wypada w poniedziałek i jest to dzień wolny od pracy.

Kiedy pracodawca musi oddać dzień wolny za święto?

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto, które w danym okresie rozliczeniowym wypadło w innym dniu niż niedziela.

Co jeśli święto przypada w niedzielę?

Za święto wypadające w niedzielę pracownik nie otrzymuje dodatkowego dnia wolnego.

Strzałka