Poradnik Pracownika

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Czy pracodawca ma obowiązek oddać mi dzień wolny za święto przypadające w sobotę? W jakim okresie powinno to nastąpić?

Elwira, Tarnobrzeg 

 

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto, które w danym okresie rozliczeniowym wypadło w  innym dniu niż niedziela. Potwierdza to art. 130. § 2. Kp "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

W związku z powyższym, pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto, które przypada w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).

Obowiązek ten wynika z również z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku o sygnaturze akt K 27/11 zgodnie z którym, pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy przysługuje inny dzień wolny.

Dzień wolny za święta wypadające w sobotę w 2021 roku i 2022 roku

W 2021 roku pracownikom przysługują dodatkowe dwa dni wolne za święta, przypadające na dzień inny niż niedziela. Są to:

  • 1 maja oraz
  • 25 grudnia.

Natomiast w 2022 roku będzie to wyłącznie 1 stycznia.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę, należy oddać pracownikowi w okresie rozliczeniowym jaki obowiązuję dany zakład pracy.

Święto wypadające w sobotę - dzień wolny dla nauczycieli?

Nauczyciela w tym przypadku obowiązuje Karta Nauczyciela (art. 42c ust. 3 i 4), który jasno stwierdza, że nauczyciel otrzyma dzień wolny lub wynagrodzenie za nie, jeśli pracował w tym dniu. Zatem pracownicy oświaty nie skorzystają z obniżenia tygodniowego wymiaru godzin, jeśli święto przypada w ich dzień wolny (np. w sobotę). Karta Nauczyciela nie przewiduje okresów rozliczeniowych a to znaczy, że ustalony pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu wtedy, kiedy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto.

Dni wolne od pracy w 2021 roku i 2022 roku

Roczny wymiar czasu pracy w roku 2021 wynosi 2016 godzin. Wymiar czasu pracy jest pomniejszany przez dni świąteczne.

Święta przypadające w roku 2021
1 stycznia (piątek)
Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (środa)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
4 kwietnia (niedziela)
Wielkanoc
5 kwietnia (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (sobota)
Święto Pracy
3 maja (poniedziałek)
Święto Konstytucji 3 Maja
23 maja (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
3 czerwca (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia (niedziela)
Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (poniedziałek)
Wszystkich Świętych
11 listopada (czwartek)
Święto Niepodległości
25 grudnia (sobota)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (niedziela)
Boże Narodzenie (drugi dzień)

Z kolei w 2022 roku do przepracowania będzie 2008 godzin, a kalendarz świąt wygląda następująco:

Święta przypadające w roku 2022
1 stycznia (sobota)
Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (czwartek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
17 kwietnia (niedziela)
Wielkanoc
18 kwietnia (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (niedziela)
Święto Pracy
3 maja (wtorek)
Święto Konstytucji 3 Maja
5 maja (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
16 czerwca (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia (poniedziałek)
Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (wtorek)
Wszystkich Świętych
11 listopada (piątek)
Święto Niepodległości
25 grudnia (niedziela)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (poniedziałek)
Boże Narodzenie (drugi dzień)

W roku 2022 wypada wyjątkowo dużo świąt ustawowo wolnych w niedziele.