Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dzień wolny za święto w sobotę w 2024 r.

Czy pracodawca ma obowiązek oddać mi dzień wolny za święto w sobotę? W jakim okresie powinno to nastąpić?

Elwira, Tarnobrzeg 

 

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto, które w danym okresie rozliczeniowym wypadło w  innym dniu niż niedziela. Potwierdza to art. 130. § 2. Kp "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

W związku z powyższym, pracownikowi przysługuje dzień wolnyza święto w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).

Obowiązek ten wynika z również z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku o sygnaturze akt K 27/11 zgodnie z którym, pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy przysługuje inny dzień wolny.

Dzień wolny za święto w sobotę 

W 2024 roku pracownikom przysługuje jeden dodatkowy dzień wolny za święto przypadające na dzień inny niż niedziela. Jest to 6 stycznia - Trzech Króli.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę, należy oddać pracownikowi w okresie rozliczeniowym jaki obowiązuję dany zakład pracy.

Święto wypadające w sobotę - dzień wolny dla nauczycieli?

Nauczyciela w tym przypadku obowiązuje Karta Nauczyciela (art. 42c ust. 3 i 4), który jasno stwierdza, że nauczyciel otrzyma dzień wolny lub wynagrodzenie za nie, jeśli pracował w tym dniu. Zatem pracownicy oświaty nie skorzystają z obniżenia tygodniowego wymiaru godzin, jeśli święto przypada w ich dzień wolny (np. w sobotę). Karta Nauczyciela nie przewiduje okresów rozliczeniowych a to znaczy, że ustalony pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu wtedy, kiedy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto.

Za jakie święta przysługuje dzień wolny w 2024 r.?

W roku 2024 wypada 115 dni wolnych od pracy. W 2024 r. święta to:

1 styczniaponiedziałekNowy Rok
6 styczniasobotaTrzech Króli (Objawienie Pańskie)
31 marca niedzielapierwszy dzień Wielkiej Nocy
1 kwietniaponiedziałekdrugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek Wielkanocny)
1 majaśrodaświęto pracy
3 majapiątekŚwięto Konstytucji 3 Maja
30 majaczwartekBoże Ciało
15 sierpniaczwartekWniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopadapiątekWszystkich Świętych
11 listopadaponiedziałekNarodowe Święto Niepodległości
25 grudniaśrodaBoże Narodzenie
26 grudniaczwartekdrugi dzień Bożego Narodzenia

Najczęściej zadawane pytania
Jak święto wypada w sobotę należy się dzień wolny 2024?

Tak, w 2024 roku pracownik mógł odebrać dzień wolny za święto przypadające 6 stycznia.

Czy 1 maja 2024 jest do odbioru?

1 maja 2024 r. wypada w środę i jest to dzień wolny od pracy.

Kiedy pracodawca musi oddać dzień wolny za święto?

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto, które w danym okresie rozliczeniowym wypadło w innym dniu niż niedziela.

Co jeśli święto przypada w niedzielę?

Za święto wypadające w niedzielę pracownik nie otrzymuje dodatkowego dnia wolnego.