Poradnik Pracownika

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

Czy pracodawca ma obowiązek oddać mi dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Elwira, Tarnobrzeg 

 

Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dnia wolnego za święto, które w danym okresie rozliczeniowym wypadło w  innym dniu niż niedziela. Potwierdza to art. 130. § 2. Kp "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin".

W związku z powyższym, pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto, które przypada w sobotę (lub innym dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).

Obowiązek ten wynika z również z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku o sygnaturze akt K 27/11 zgodnie z którym, pracownikom za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy przysługuje inny dzień wolny.

Dzień wolny za święta wypadające w sobotę w 2020 roku

W 2020 roku pracownikom przysługują dodatkowe dwa dni wolne za święta, przypadające na dzień inny niż niedziela. Są to:

  • 15 sierpnia oraz
  • 26 grudnia.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę, należy oddać pracownikowi w okresie rozliczeniowym jaki obowiązuję dany zakład pracy. 

Święto wypadające w sobotę - dzień wolny dla nauczycieli?

Nauczyciela w tym przypadku obowiązuje Karta Nauczyciela (art. 42c ust. 3 i 4), który jasno stwierdza, że nauczyciel otrzyma dzień wolny lub wynagrodzenie za nie, jeśli pracował w tym dniu. Zatem pracownicy oświaty nie skorzystają z obniżenia tygodniowego wymiaru godzin, jeśli święto przypada w ich dzień wolny (np. w sobotę). Karta Nauczyciela nie przewiduje okresów rozliczeniowych a to znaczy, że ustalony pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu wtedy, kiedy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto.

Dni wolne od pracy w 2020 roku

Roczny wymiar czasu pracy w roku 2020 wynosi 2024 godziny. Wymiar czasu pracy jest pomniejszany przez dni świąteczne.

Święta przypadające w roku 2020
1 stycznia (Środa)
Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia (poniedziałek)
Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
12 kwietnia (niedziela)
Wielkanoc
13 kwietnia (poniedziałek)
Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (piątek)
Święto Pracy
3 maja (niedziela)
Święto Konstytucji 3 Maja
31 maja (niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
11 czerwca (czwartek)
Boże Ciało
15 sierpnia (sobota)
Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (niedziela)
Wszystkich Świętych
11 listopada (Środa)
Święto Niepodległości
25 grudnia (piątek)
Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia (sobota)
Boże Narodzenie (drugi dzień)

W roku 2020 wypada wyjątkowo dużo świąt ustawowo wolnych w niedziele.