Poradnik Pracownika

Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem Komu przysługują?

Chciałabym poprosić pracodawcę o dzień wolnego na opiekę nad dzieckiem. Jak wnioskować o takie zwolnienie? Czy Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem przysługują w zależności od ilości dzieci, czyli jeżeli mam dwójkę to przysługują mi 4 dni? Czy dni można podzielić pomiędzy małżonków?

 

Marzena, Kraków 

 

Z tytułu wychowywania co najmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat, pracownikowi przysługuje prawo dodatkowych dni wolnych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem - wymiar

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 14 lat może wnioskować o  zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni (w ciągu roku kalendarzowego) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Co ważne, dziecko nie musi być chore, aby rodzic czy opiekun mógł otrzymać dwa dni zwolnienia.

Aby zwolnienie takie zostało przyznane, należy złożyć stosowny wniosek w swoim zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany udzielić wolnego we wnioskowanym przez pracownika terminie. Jednakże ma on również prawo by nie wyrazić zgody na dzień wolny w sytuacji, gdy nieobecność pracownika znacznie zakłóca organizację pracy w zakładzie.

Przepisy wyraźnie mówią o dwóch dniach wolnego z tytułu opieki nad przynajmniej jednym dzieckiem, czyli w przypadku wychowywania więcej niż jednego dziecka liczba ta się nie zwiększa.

Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem może wykorzystać każde z rodziców. Podział zwolnienia jest możliwy - wtedy zarówno matce jak i ojcu (lub opiekunom) zostanie przyznane po jednym dniu wolnym.

Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem - zmiany od 2016

Przepisy obejmujące dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem nieznacznie zmieniły się w 2016 roku. Do końca roku 2015 wolne można było odebrać jedynie w dniach, natomiast od obecnie jest możliwość skorzystania z tego przywileju w wymiarze godzinowym. Zatem można wybrać pomiędzy 2 dniami a 16 godzinami. Pracownik powinien zdecydować o tym, w jaki sposób chce wykorzystać zwolnienie, poprzez zadeklarowanie swojej decyzji w pierwszym złożonym wniosku o dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem.