Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Kolejna ciąża w trakcie urlopów związanych z macierzyństwem

Niedługo kończy mi się urlop rodzicielski. Tydzień temu dowiedziałam się, że ponownie zaszłam w ciążę. Jakie skutki będzie miało dla mnie dostarczenie pracodawcy zwolnienia, jakie otrzymałam od lekarza? Czy utracę wtedy zasiłek macierzyński? Czy muszę wracać do pracy, aby móc skorzystać z kolejnych świadczeń, a może wybrać zaległy urlop wypoczynkowy? Jak kolejna ciąża wpłynie na stosunek pracy?

 

Magdalena, Duszniki-Zdrój

 

Choroba pracownicy, która przebywa na urlopie rodzicielskim, nie będzie miała wpływu na pobierane świadczenia z ZUS-u (zasiłku macierzyńskiego).

Urlop macierzyński i rodzicielski

Urlop macierzyński i rodzicielski trwają przeważnie 52 tygodnie (20 tygodni macierzyńskiego i 32 rodzicielskiego), okres ten może jednak ulec wydłużeniu, ze względu na fakt, że oba z nich są zależne od tego, ile dzieci urodziło się przy jednym porodzie.

Urlopu macierzyńskiego przy urodzeniu lub adopcji więcej niż jednego dziecka przysługuje w wysokości :

  • 31 tygodni - przy dwojgu dzieci,
  • 33 tygodnie – przy trojgu dzieci,
  • 35 tygodni – przy czworgu dzieci,
  • 37 tygodni – przy pięciorgu dzieci.

Natomiast urlop rodzicielski na dwójkę lub więcej dzieci może zostać udzielony w wysokości 34 tygodni dla matki dziecka oraz 9 tygodni dla ojca.

Kolejna ciąża w czasie urlopu rodzicielskiego

Samo zwolnienie lekarskie nie przerywa biegu urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, dlatego nie ma powodu, aby dostarczać je pracodawcy. Zwolnienie lekarskie można przekazać do zakładu pracy po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem, czyli już od pierwszego dnia pracy. Można również w pierwszej kolejności wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy i dopiero złożyć u przełożonego L4. W takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić pracownicy wynagrodzenie chorobowe, a gdy zwolnienie będzie kontynuowane, wysłać do ZUS-u dokumenty dotyczące zasiłku chorobowego.

Podstawa zasiłku chorobowego będzie taka sama jak w przypadku zasiłku macierzyńskiego, o ile przerwa pomiędzy nimi  nie przekroczy 3 miesięcy.

Nie ma ograniczeń co do przyznanych świadczeń macierzyńskich w ciągu danego roku. Pracownica może w tym samym roku zakończyć pobieranie zasiłku macierzyńskiego, po czym ponownie się o niego starać po urodzeniu kolejnego dziecka.

Kolejna ciąża a stosunek pracy

Zwolnienie lekarskie po urlopie rodzicielskim nie jest podstawą do zmian wiążących obie strony stosunku pracy, nie powinno mieć wpływu na dalszy przebieg zatrudnienia. Kolejna ciąża nie może być bowiem powodem do rozwiązania umowy o pracę. Jeśli umowa zawarta jest na czas określony i zakończy się przed przewidywanym terminem porodu, to istnieje obowiązek przedłużenia jej przynajmniej do dnia porodu. Pracownica, po ustaniu zatrudnienia, uzyska prawo do kolejnego zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS.