Poradnik Pracownika

Kolejna ciąża w trakcie urlopów związanych z macierzyństwem

Niedługo kończy mi się urlop rodzicielski. Tydzień temu dowiedziałam się, że ponownie zaszłam w ciążę. Jakie skutki będzie miało dla mnie dostarczenie pracodawcy zwolnienia, jakie otrzymałam od lekarza? Czy utracę wtedy zasiłek macierzyński? Czy muszę wracać do pracy, aby móc skorzystać z kolejnych świadczeń, a może wybrać zaległy urlop wypoczynkowy? Jak kolejna ciąża wpłynie na stosunek pracy?

Magdalena, Duszniki-Zdrój

 

Choroba pracownicy, która przebywa na urlopie rodzicielskim, nie będzie miała wpływu na pobierane świadczenia z ZUS-u (zasiłku macierzyńskiego).

Kolejna ciąża w czasie urlopu rodzicielskiego

Samo zwolnienie lekarskie nie przerywa biegu urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, dlatego nie ma powodu, aby dostarczać je pracodawcy. Zwolnienie lekarskie można przekazać do zakładu pracy po zakończeniu urlopów związanych z rodzicielstwem, czyli już od pierwszego dnia pracy. Można również w pierwszej kolejności wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy i dopiero złożyć u przełożonego L4. W takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić pracownicy wynagrodzenie chorobowe, a gdy zwolnienie będzie kontynuowane, wysłać do ZUS-u dokumenty dotyczące zasiłku chorobowego.

Ważne!

Podstawa zasiłku chorobowego będzie taka sama jak w przypadku zasiłku macierzyńskiego, o ile przerwa pomiędzy nimi  nie przekroczy 3 miesięcy.

Nie ma ograniczeń co do przyznanych świadczeń macierzyńskich w ciągu danego roku. Pracownica może w tym samym roku zakończyć pobieranie zasiłku macierzyńskiego, po czym ponownie się o niego starać po urodzeniu kolejnego dziecka.

Kolejna ciąża a stosunek pracy

Zwolnienie lekarskie po urlopie rodzicielskim nie jest podstawą do zmian wiążących obie strony stosunku pracy, nie powinno mieć wpływu na dalszy przebieg zatrudnienia. Kolejna ciąża nie może być bowiem powodem do rozwiązania umowy o pracę. Jeśli umowa zawarta jest na czas określony i zakończy się przed przewidywanym terminem porodu, to istnieje obowiązek przedłużenia jej przynajmniej do dnia porodu. Pracownica, po ustaniu zatrudnienia, uzyska prawo do kolejnego zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS.