Poradnik Pracownika

Podwyżka na urlopie macierzyńskim

Czy jeżeli przebywam na urlopie macierzyńskim, a w moim zakładzie pracy wszyscy dostali większe wynagrodzenie, to ja również dostanę wyższy zasiłek? Czy możliwa jest podwyżka na urlopie macierzyńskim?

Kalina, Kalisz

 

Co do zasady przyznanie pracownikom podwyżek wynagrodzeń jest rozpatrywane jako działanie na ich korzyść. Dlatego pracodawcy mogą wręczyć pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim aneks do umowy o pracę z podwyżką wynagrodzenia. Takiego typu działanie jest dopuszczalne i nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa. Jednak zmiana wysokości wynagrodzenia za pracę wprowadzona w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego pozostaje bez wpływu na jego podstawę. Dzieje się tak, ponieważ przy obliczaniu zasiłku macierzyńskiego bierze się pod uwagę wynagrodzenie pracownicy za okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przepracowanych przed miesiącem urodzenia dziecka.

Podwyżka na urlopie macierzyńskim nie wpłynie na wysokość zasiłku.

Dodatkowo, jeśli podniesienie płacy nastąpi w trakcie urlopu macierzyńskiego, pracownik nie otrzyma wyrównania, czyli różnicy wynagrodzenia za okres urlopu. Wynika to z art. 80 Kodeksu pracy, który mówi, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas urlopu macierzyńskiego pracownik otrzymuje świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.

Podwyżka po urlopie macierzyńskim

Najczęściej pracodawcy postępują zgodnie z artykułem 183(2) Kodeksu pracy, który mówi, że po urlopie macierzyńskim i/lub rodzicielskim pracownik wraca do pracy:

  • na to samo stanowisko lub równorzędne bądź
  • o tym samym wynagrodzeniu, chyba że możliwe jest otrzymanie wyższego.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w czasie korzystania z urlopu macierzyńskiego w firmie miały miejsce podwyżki, to po powrocie do pracy wynagrodzenie pracownicy powinno zostać podwyższone. Zmiana wynagrodzenia powinna uwzględniać przyznane podwyżki. Dzieje się tak, ponieważ korzystanie z urlopu macierzyńskiego nie może wpływać niekorzystnie na sytuację finansową pracownika.

Podwyżka wynagrodzenia przysługuje od dnia, w którym wraca się po urlopie macierzyńskim do pracy.