Poradnik Pracownika

Z czym wiąże się podjęcie pracy podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego?

Obecnie przebywam na urlopach związanych z rodzicielstwem. Mam jednak możliwość podjęcia dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie. Czy podjęcie pracy podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego wpływa na wysokość świadczenia lub jego zawieszenie?

Marta, Chełm

 

Nie ma przeszkód, aby osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim podjęła dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zawarcie umowy zlecenie podczas urlopów związanych z macierzyństwem jest dopuszczalne i nie ma wpływu na wysokość świadczenia, nie spowoduje również zaprzestania jego wypłaty. Otrzymywane z tytułu umowy wynagrodzenie nie podwyższy jednak kwoty zasiłku.

Zleceniobiorca powinien mieć zapewnioną minimalną stawkę godzinową. W 2018 roku wynagrodzenie za jedną godzinę pracy nie może być niższe niż 13,70 zł brutto.

Należy pamiętać, że w podjęcie pracy podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego możliwe jest zarówno u swojego pracodawcy, jak i w innej firmie. Jako że zasiłek macierzyński stanowi tytuł do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, zleceniobiorca z tytułu zawarcia umowy cywilnoprawnej będzie podlegał wyłącznie zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowę można rozpocząć w każdym momencie, nawet zaraz po urodzeniu dziecka, nie ma też ograniczenia co do okresu, na jaki zostanie zawarta.