Poradnik Pracownika

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od wniosku

Przez długi okres po porodzie przebywałam w szpitalu. W związku z tym nie udało mi się złożyć wniosku o urlop macierzyński w terminie 21 dni po urodzeniu dziecka. Czy niesie to dla mnie jakiekolwiek konsekwencje? I jak wpływa to na wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Małgorzata, Kutno

 

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu od dnia porodu za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, czyli świadczenie może być wypłacane przez:

  • 52 tygodnie przy urodzeniu/przyjęciu na wychowanie jednego dziecka,
  • 65 tygodni przy urodzeniu/przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci,
  • 67 tygodni przy urodzeniu/przyjęciu na wychowanie trojga dzieci,
  • 69 tygodni przy urodzeniu/przyjęciu na wychowanie czworga dzieci,
  • 71 tygodnie przy urodzeniu/przyjęciu na wychowanie pięciorga dzieci.

Oczywiście chodzi tu o liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie/przyjętych w jednym czasie na wychowanie.

Zasiłek macierzyński można otrzymywać w różnej wysokości:

  • 80% – przez cały okres pobierania świadczenia lub
  • 100% – przez pierwszą część urlopów związanych z rodzicielstwem, a za pozostały okres zasiłek zostanie obniżony do 60%.

Punkt 165 komentarza do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństw stanowi, że zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz za okres:

  1. pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka;
  2. pierwszych 8 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia lub równoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka;
  3. pierwszych 3 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku korzystania z zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni

- przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, natomiast za pozostały okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego po wykorzystaniu 6, 8 lub 3 tygodni – przysługuje w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku, z uwzględnieniem zasady przedstawionej w pkt 166.

Pracownica może samodzielnie zdecydować, jaką wysokość zasiłku macierzyńskiego chce otrzymywać, podając tę informację podczas składania dokumentów o przyznanie świadczenia.

Zgodnie z pkt 179 komentarza, jeśli ubezpieczona złoży wniosek o urlop rodzicielski w terminie 21 dni po porodzie/przyjęciu na wychowanie i nie będzie wskazywać, w jakiej wysokości chce pobierać zasiłek, wówczas przez cały okres wypłacane będzie 80%. W razie spóźnienia się z wnioskiem, wówczas wysokość zasiłku macierzyńskiego wyniesie najpierw 100%, a później 60%.

Strzałka