Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zdjęcie z Facebooka jako podstawa do odebrania zasiłku chorobowego

W październiku przebywałam na dwutygodniowym zwolnieniu lekarskim. Parę dni temu otrzymałam pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odmowie wypłaty zasiłku chorobowego za ten okres, argumentując to otrzymanymi materiałami z portalu społecznościowego, które świadczą o nieprawidłowym wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego. Materiały zostały przekazane do ZUS-u przez mojego pracodawcę. Moje pytanie brzmi, czy to jest zgodne z prawem? Czy mój prywatny profil w internecie może zostać wykorzystany jako dowód w sprawie, a zdjęcia mogą być traktowane jako podstawa do odebrania zasiłku chorobowego?

Wioletta, Kłodzko

 

Choć odpowiedź na pytanie czytelniczki może budzić kontrowersje, to jednak brzmi ona: tak. Pracodawca może wykorzystać materiały z internetu w celu udowodnienia nieprawidłowości korzystania ze zwolnienia lekarskiego i posłużyć jako podstawa do odebrania zasiłku chorobowego.

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim

Celem zwolnienia lekarskiego jest zapewnienie pracownikowi możliwości szybkiego powrotu do zdrowia i możliwości wykonywania pracy. Innymi słowy zwolnienie lekarskie jest “usprawiedliwieniem” nieobecności pracownika w pracy z powodu niedyspozycji zdrowotnej. Niestety bardzo często zdarza się tak, że pracownicy wykorzystują zwolnienie lekarskie w nieprawidłowy sposób. W związku z tym już do codzienności należą kontrole pracowników na chorobowym. Mogą one być przeprowadzane zarówno w miejscu zamieszkania pracownika, jak i innych, w których pracownik może przebywać. Jednak w dzisiejszych czasach dodatkowo kontrolowany jest także internet, a szczególnie portale społecznościowe takie jak Facebook czy Instagram. Umieszczenie zdjęcia z którego jasno wynika, że zwolnienie chorobowe jest wykorzystywane w niewłaściwy sposób, można wykorzystać jako podstawa do odebrania zasiłku chorobowego.

Podstawa do odebrania zasiłku chorobowego 

Pośród wielu ludzi kontrola pracownika w internecie budzi duże oburzenie i sprzeciw. Należy jednak pamiętać, że prawo wskazuje, iż wszystkie materiały publikowane do wiadomości publicznej mogą zostać powszechnie wykorzystywane. Udostępnianie treści i zdjęć do wglądu publicznego traktowane jest jako wyrażenie zgody na wykorzystywanie tych materiałów. Dotyczy to również wykorzystywania w celu kontroli pracownika. Może zdarzyć się tak, że w czasie kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym, wrzuca na swój profil społecznościowy zdjęcia ze słonecznej Dominikany. Równie częstym przypadkiem jest publikowanie postów lub zdjęć z wyjazdu za granicę w celu zarobkowym, mimo że w tym czasie trwa zwolnienie lekarskie. Materiały z internetu mogą posłużyć jako dowody wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec pracownika, a także jako podstawa do odebrania zasiłku chorobowego.

Konsekwencje

Jakie konsekwencje mogą spotkać pracownika za udostępnianie zdjęć w internecie, które wskazują na nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego? W pierwszej kolejności, najczęstsze jest zabranie pracownikowi zasiłku chorobowego. Nawet jeśli zasiłek został już pracownikowi wypłacany, może zostać cofnięty i wtedy pracownik musi zwrócić środki na konto ZUS-u. Jeszcze dotkliwszą karą może być zwolnienie dyscyplinarne pracownika. Oczywiście zawsze warto podjąć próby wyjaśnienia całej sytuacji, okazanie skruchy lub - jeśli to możliwe - udowodnić, że cała sytuacja jest nieporozumieniem. Należy zatem pamiętać, że zdjęcia umieszczane w portalach społecznościowych mogą być wykorzystane jako podstawa do odebrania zasiłku chorobowego.