Poradnik Pracownika

Czy skrócenie okresu zwolnienia lekarskiego jest możliwe?

Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Jednakże czuję się już lepiej i chciałbym jak najszybciej pojawić się w firmie. Czy skrócenie okresu zwolnienia lekarskiego i powrót do pracy będzie powodował jakieś konsekwencje?

 

Marcin, Strzegom

 

Zgodnie z przepisami, w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy nie można wykonywać żadnej pracy zarobkowej. W sytuacji gdy wystąpi samowolne skrócenie okresu zwolnienia lekarskiego przez pracownika, pracodawca nie ma obowiązku dopuszczenia takiej osoby do pracy. Lekarz, wydając L4, stwierdza bowiem, że pracownik nie powinien wykonywać swoich obowiązków przez dany okres ze względu na stan zdrowia. Należy podkreślić, że to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Gdyby dopuścił pracownika do pracy, a temu coś by się stało, odpowiadałby za niedopełnienie swoich obowiązków.

Skrócenie okresu zwolnienia lekarskiego a niezdolność do pracy krótsza niż 30 dni

Jednak jeśli pracownik czuje, że powrócił do zdrowia przed upływem zwolnienia, którego okres wynosi mniej niż 30 dni, skrócenie okresu zwolnienia lekarskiego jest możliwe i wówczas pracownik wraca do swoich obowiązków. Aby to było możliwe, lekarz prowadzący powinien wydać zaświadczenie, na którym osoba zatrudniona oświadczy że odzyskała zdolność do pracy. Podejmując pracę w trakcie orzeczonej niezdolności, należy pamiętać, iż oznacza to to samo co wycofanie wniosku o udzielenie zasiłku chorobowego. Wtedy świadczenia wypłacane są wyłącznie za okres faktycznego przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Warto zaznaczyć, że podjęcie pracy u innego pracodawcy, skutkuje utratą prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego (również za dni, w których pracownik prawidłowo wykorzystywał zwolnienie).

Skrócenie okresu zwolnienia lekarskiego a zwolnienie dłuższe niż 30 dni

Kiedy okres zwolnienia lekarskiego jest dłuższy niż 30 dni, o skróceniu okresu zwolnienia lekarskiego i dopuszczeniu do pracy zdecydować może tylko lekarz medycyny pracy po przeprowadzeniu badań kontrolnych, na które pracownika kieruje pracodawca. W takim przypadku nie jest wystarczające zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego. Na podstawie zaświadczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego, że pracownik odzyskał zdolność do pracy, pracodawca może dopuścić pracownika do pracy w okresie zwolnienia lekarskiego, które trwa ponad 30 dni.