Poradnik Pracownika

Długie zwolnienie lekarskie a świadczenie rehabilitacyjne

Jestem pracownikiem zakładu produkcyjnego. Niestety jakiś czas temu zacząłem mieć poważne problemy z kręgosłupem. W związku z tym musiałem udać się na zwolnienie lekarskie, które trwa już ponad 1,5 miesiąca. Ile maksymalnie mogę  przebywać na takim zwolnieniu? Czy przez długie zwolnienie lekarskie pracodawca może mnie zwolnić?

Marcin, Szczecin

 

Długie zwolnienie lekarskie nie zawsze może być przyczyną zwolnienia pracownika. Co do zasady nie można bowiem zwolnić pracownika, który choruje. Pracownik może jednak przebywać maksymalnie 182 dni na zasiłku chorobowym, a jeśli po tym czasie jest nadal chory, powinien udać się na kontrolę i postarać się o przyznanie świadczenia chorobowego. Przebywanie na świadczeniu rehabilitacyjnym, również gwarantuje ochronę pracownika przed zwolnieniem, ale jedynie przez 3 miesiące pobierania tego świadczenia. Dopiero po tym okresie pracodawca może zwolnić pracownika w trybie art. 53 kp (tj. bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej nieobecności w pracy).

Świadczenie rehabilitacyjne pracownik może otrzymywać nawet przez 12 miesięcy. Orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego, wydaje lekarz orzecznik ZUS.

Prawo do świadczenia ma pracownik, który wyczerpał okres pobierania zasiłku chorobowego (182 dni) i nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie i rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.  Wysokość takiego świadczenia wynosi:

  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy;

  • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres;

  • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli pobierasz świadczenie w czasie ciąży.