Poradnik Pracownika

L4 na okresie próbnym - jakie mogą być konsekwencje?

Mam problem. Niedawno rozpocząłem pracę w nowej firmie. Jestem na razie zatrudniony w ramach umowy o pracę na trzymiesięczny okres próbny. Rozchorowałem się i idę dziś do lekarza. Czy będę mógł otrzymać od niego L4? Czy pracodawca z tego powodu może rozwiązać ze mną umowę? Czy w ogóle wypada korzystać z L4 na okresie próbnym?

Marcin, Kraków

 

Lekarz jak najbardziej może Panu wystawić L4 na okresie próbnym. To, czy z tego tytułu otrzyma Pan wynagrodzenie bądź zasiłek chorobowy, zależy od tego, czy upłynął już okres wyczekiwania, który z reguły wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W trakcie przebywania na zwolnieniu chorobowym pracodawca nie ma prawa Pana zwolnić. Może natomiast to zrobić po zakończeniu L4.

L4 na okresie próbnym

Umowa o pracę na okres próbny jest zawierana w celu sprawdzenia umiejętności pracownika. Niestety pracownik przebywający na L4 na okresie próbnym nie ma okazji się wykazać. W związku z tym pracodawca może nie chcieć przedłużyć z nim umowy lub rozwiązać ją wcześniej. Okres wypowiedzenia umowy zależy od czasu, na jaki została zawarta:

  • umowa zawarta na 3 miesiące - okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie,
  • umowa zawarta na czas dłuższy niż 2 tygodnie - okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień,
  • umowa zawarta na czas krótszy niż 2 tygodnie - okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze.

Jeżeli w dniu zakończenia trzymiesięcznej umowy na okres próbny pracownik przebywa na L4, pracodawca nie może przedłużyć tej umowy. Umowa o pracę na okres próbny może trwać maksymalnie 3 miesiące.

Świadczenie chorobowe

Przez pierwsze 33 dni trwania choroby w roku kalendarzowym (14 dni w przypadku osoby powyżej 50 r.ż.) pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Po tym okresie otrzymuje zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy wynoszą:

  • 80% podstawy wymiaru zasiłku,
  • 70%  podstawy wymiaru zasiłku - w przypadku pobytu w szpitalu,
  • 100% podstawy wymiaru zasiłku - w przypadku ciąży, wypadku przy pracy bądź w drodze do lub z pracy, choroby zawodowej oraz jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku poddania się badaniom lekarskim dla dawców komórek, tkanek i narządów bądź jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Co do zasady, L4 na okresie próbnym nie jest powodem do wypowiedzenia umowy. Jednakże długa niezdolność do pracy może pozbawić pracownika szansy na wykazanie się u nowego pracodawcy. A taka sytuacja często prowadzi do nieprzedłużenia umowy na kolejny okres, bowiem tylko w szczególnych przypadkach możliwe jest zawarcie kolejnej umowy próbnej.