Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Choroba w czasie zwolnienia ze świadczenia pracy a wynagrodzenie

W ubiegłym tygodniu złożyłam wypowiedzenie umowy u swojego pracodawcy. Od następnego dnia zostałam zwolniona z obowiązku świadczenia pracy do końca trwania umowy. Przez pierwsze dwa tygodnie mam wykorzystać przysługujący mi urlop wypoczynkowy. Dziś miałam wizytę u lekarza – dostałam zwolnienie z powodu choroby, które trafiło automatycznie do pracodawcy. Czy w związku z tym pensja za ten miesiąc będzie pomniejszona  w związku z L4?

Emilia, Cieszyn

 

Jeżeli w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik zachoruje i pracodawca otrzyma elektroniczne zwolnienie e-ZLA pracownika na swoje konto PUE ZUS, to w ewidencji czasu pracy konieczna jest zmiana rodzaju nieobecności. Nawet jeśli osoba ta przebywa aktualnie na urlopie wypoczynkowym, choroba nadpisuje pozostałe absencje, czyli ma tu pierwszeństwo.

Zgodnie z przepisami za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zatrudnionemu przysługuje prawo do wynagrodzenia liczone jak za urlop wypoczynkowy. W przypadku  niezdolności do pracy spowodowanej chorobą należne jest wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Takie właśnie świadczenie otrzyma pracownik, gdy L4 przedłoży w swoim zakładzie pracy, nawet za okres, w którym nie musiał wykonywać obowiązków służbowych.

Jeśli choroba w czasie zwolnienia ze świadczenia pracy uniemożliwiła wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, wówczas pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent co do zasady należy wypłacić na ostatni dzień zatrudnienia.