Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wynagrodzenie chorobowe a zajęcie alimentacyjne

Od kilku miesięcy potrącane są z mojego wynagrodzenia kwoty na zajęcie alimentacyjne. W tym miesiącu złamałem nogę i przez dłuższy czas będę przebywać na zwolnieniu chorobowym. Czy w dalszym ciągu będą potrącane mi kwoty zajęcia alimentacyjnego z wynagrodzenia chorobowego?

Zbigniew, Głogów

 

Pracodawca z wynagrodzenia chorobowego ma obowiązek dokonywać potrąceń według takich samych zasad, jakie obowiązują go przy potrąceniach komorniczych z wynagrodzenia za pracę. W sytuacji gdy wypłatę zasiłku przejmie ZUS, wówczas pracodawca powinien poinformować komornika sądowego o braku możliwości dalszego dokonywania potrąceń.

Zajęcie alimentacyjne i dokonywanie potrącenia z wynagrodzenia

Według art. 87 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy potrąceniom podlegają m.in. sumy, które egzekwowane są na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Odejmowane są one z wynagrodzenia za pracę dopiero po odliczeniu składek na ubezpieczenia oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z art. 87 § 2 kp w pierwszej kolejności pracodawca ma obowiązek potrącić sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, dokonuje to przed sumami egzekwowanymi na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, zaliczkami pieniężnymi udzielonymi pracownikowi oraz karami pieniężnymi. Na podstawie art. 87 § 3 pkt 1 kp potrącenia alimentacyjne dokonuje się do wysokości 60% wynagrodzenia. W przypadku należności alimentacyjnych nie występuje kwota wolna od potrąceń.

Potrącenia alimentacyjne nie mogą przekroczyć 3/5 wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenie chorobowe a zajęcie alimentacyjne

Według wyroku sądu najwyższego z 17 lutego 2004 r., I PK 217/03, pojęcie wynagrodzenie za pracę obejmuje także świadczenia, które są związane z pracą i mają charakter zbliżony do wynagrodzenia za pracę. Są to składniki wynagrodzenia, które ustawodawca traktuje na porównywalnych zasadach jak wynagrodzenie za pracę. Wynika z tego, że pracodawca ma obowiązek  potrąceń dokonywanych na poczet należności alimentacyjnych nawet w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe. Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego na poczet świadczeń alimentacyjnych dokonywane są na takich samych zasadach jak z wynagrodzenia za pracę, czyli do wysokości ⅗.

W przypadku potrąceń na poczet świadczeń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń.
Zajęcie alimentacyjne skutkuje koniecznością dokonywania potrąceń dokonywanych z wynagrodzenie, a w okresie choroby także z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.