Poradnik Pracownika

Kto płaci za okresowe badania lekarskie?

Kto płaci za okresowe badania lekarskie? Pracodawca nie chce nam zwrócić 100% kosztów. Czy Kodeks pracy reguluje tę kwestię?

Martyna, Radom

 

Na każdego pracodawcę nałożony jest obowiązek dbania oraz ponoszenie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca nie ma prawa dopuścić do wykonywania pracy osoby bez aktualnego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Co ważne pracownik zgłasza się do lekarza medycyny pracy na skierowanie pracodawcy, w którym powinny być opisane warunki szkodliwe dla zdrowia pracownika lub warunki uciążliwe.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za wszystkie badania lekarskie pracowników koszty ponosi pracodawca. Nie ma znaczenia, czy są to badania wstępne, kontrolne czy okresowe. Jeśli lekarz medycyny pracy zalecił dodatkowe badania lekarskie w celu dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku, ich koszty również w całości pokrywa pracodawca.

Kontrolne i okresowe badania lekarskie powinny w ramach możliwości odbywać się w godzinach pracy, co ważne pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas spędzony na badaniach. Jeżeli Kontrolne lub okresowe badania lekarskie odbywają się w innej miejscowości, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów przejazdu - zgodnie z zasadami stosowanymi przy podróżach służbowych. Powyższe regulacje oparte są na przepisach Kodeksu pracy art. 229.