Poradnik Pracownika

Zasiłek opiekuńczy na członka rodziny a kontrole z ZUS

Moja mama jest po zabiegu i wymaga opieki w domu, niestety mój tata również nie cieszy się najlepszym zdrowiem i nie może opiekować się mamą, mimo że jest na emeryturze i przebywa w domu. Chcę skorzystać z zasiłku opiekuńczego, ale boję się, że ZUS będzie miał zastrzeżenia. Czy może zażądać dodatkowych dokumentów? Czy może skontrolować moją rodzinę i zasiłek opiekuńczy?

 

Kamila, Nowe Miasto nad Wartą

 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom ubezpieczonym objętym ubezpieczeniem chorobowym, zwolnionym od świadczenia pracy w celu sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli z osobą chorą w gospodarstwie domowym są domownicy, którzy mogą jej zapewnić opiekę. Przepis ten nie dotyczy opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat, gdzie bez względu możliwości innych członków gospodarstwa domowego, zasiłek opiekuńczy należy się rodzicowi.

W opisywanym przez Panią przypadku ZUS może wystąpić do Pani o udokumentowanie niezdolności Pani taty do sprawowania opieki nad mamą, jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z 17.02.2017 r. (IV U 11/17) nie ma Pani obowiązku przedłożenia takiego dokumentu, ponieważ w obowiązującym rozporządzeniu nie ma jasno sprecyzowanego przepisu mówiącego o konieczności dostarczenia takiego zaświadczenia. W związku z tym ZUS, jeżeli ma wątpliwości co do zasadności sprawowania opieki innego domownika nad chorym członkiem rodziny, może przeprowadzić kontrolę.

Dokumenty, jakie powinna Pani dostarczyć do ZUS, to zwolnienie lekarskie oraz wypełniony druk Z-15 Wniosek o zasiłek opiekuńczy. Jeżeli płatnikiem zasiłku będzie ZUS, to do dokumentów należy dołączyć także zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3 w przypadku pracowników lub Z-3b w przypadku przedsiębiorców. Pozostali ubezpieczeni składają druk Z-3a.