Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Zasiłek opiekuńczy po ustaniu zatrudnienia

Do końca sierpnia br. świadczyłam pracę w ramach zawartej umowy o pracę. Moja 2-letnia córka często chorowała, więc korzystałam z zasiłku opiekuńczego. Pracodawca nie przedłużył ze mną umowy na czas określony, a córka znowu jest chora. Czy zasiłek opiekuńczy również jak zasiłek chorobowy przysługuje po ustaniu zatrudnienia?

Agnieszka, Tarnów

 

Zasiłek opiekuńczy mogą pobierać wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, czy to obowiązkowo, czy też dobrowolnie. Jest to świadczenie, które jest nam należne bez okresu wyczekiwania.

Zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli nie może on świadczyć pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym dzieckiem do ukończenia przez nie 14. roku życia. Zasiłek opiekuńczy ma na celu ochronę osoby ubezpieczonej przed utratą wynagrodzenia w sytuacji niemożności świadczenia pracy spowodowanej koniecznością sprawowania opieki. Natomiast zasiłek chorobowy, należny jest po spełnieniu określonych warunków nawet po ustaniu zatrudnienia, ma to na celu zabezpieczenie środków utrzymania osobie niezdolnej do pracy, która nie może podjąć nowego zatrudnienia.

Dlatego zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko w trakcie ubezpieczenia. Oznacza to, że kiedy tytuł do tego ubezpieczenia wygasa, a więc kiedy np. zakończymy zatrudnienie, wykonywanie zlecenia, działalności pozarolniczej, tracimy prawo do zasiłku opiekuńczego. W odróżnieniu od innych zasiłku chorobowego, który przysługuje po spełnieniu kilku warunków również po ustaniu zatrudnienia.

Zasiłek opiekuńczy nie jest więc świadczeniem o charakterze długoterminowym. Prawo do niego jest ściśle uzależnione od zdarzeń losowych, na wypadek których ustawodawcy przewidzieli płatne zwolnienie od pracy z powodu opieki, ale tylko w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego.,

Zasiłek opiekuńczy, kiedy nie przysługuje

W niektórych przypadkach zasiłek opiekuńczy nie przysługuje pracownikowi gdy:

  • wygasł tytuł do ubezpieczenia chorobowego,
  • za czas urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego oraz tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
  • za okresy niezdolności do pracy, w których pracownik na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia,
  • jeżeli dana osoba wykorzystuje zwolnienie dla innych celów niż opieka.

Osoba, która zostanę wyrejestrowana z ubezpieczeń nie otrzyma zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on jedynie w sytuacji, gdy konieczne jest zrezygnowanie z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem.