Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka

Moja żona po porodzie pozostaje w szpitalu ze względu na zły stan zdrowia. Jednak dziecko zostało już ze szpitala wypisane. Jak mogę usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy, jeżeli wykorzystałem już cały zasiłek opiekuńczy przysługujący na bieżący rok, tj. 60 dni na pierwsze dziecko, które dużo chorowało? Czy należy mi się dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka?

Kamil, Łódź

 

W takiej sytuacji przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka, który regulowany jest przez art. 32a ustawy zasiłkowej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka - kiedy przysługuje?

Powyżej przytoczony przepis mówi o trzech przypadkach, kiedy ojciec dziecka przez 56 dni od dnia porodu ma prawo do skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego niezależnie od pozostałych dni zasiłku należnego na chorego członka rodziny. Przypadki te mają miejsce, jeśli matka, która uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego:

  • przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem albo
  • legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  • porzuciła dziecko.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka jest niezależny od 60 dni zasiłku, które przysługują z tytułu opieki nad chorym dzieckiem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka - jakie dokumenty?

Wymiar 8 tygodni dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest nieprzekraczalny. Jeżeli po tym okresie matka dziecka wciąż nie będzie w stanie sprawować osobistej opieki nad dzieckiem, ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński. Jeżeli jednak matka dziecka zostanie wypisana ze szpitala przed upływem 8. tygodnia życia dziecka, dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ojca dziecka zostaje automatycznie przerwany.

W celu uzyskania omawianego zasiłku ojciec dziecka powinien złożyć u pracodawcy:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku ZUS Z-15A,
  • zaświadczenie o okresie pobytu matki dziecka w szpitalu,
  • oświadczenie o pobieraniu przez matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego.