Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Czy ukąszenie przez kleszcza uznaje się za wypadek w pracy?

W związku z rozwojem naszej firmy, w tym roku większość pracowników oprócz pracy w biurze wykonuje kontrole w terenie. Często są to tereny zalesione i boimy się kleszczy, szczególnie chorób odkleszczowych, takich jak borelioza. Czy ukąszenie przez kleszcza uznaje się za wypadek w pracy? Co powinien zrobić pracodawca, czy za każdym razem sporządzać protokół powypadkowy?

Artur, Węgorzewo

 

Aby rozpatrywać zdarzenie jako wypadek w pracy, musi ono spełniać określone przepisami kryteria. Wypadek przy pracy to zdarzenie:

  • nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • powodujące uraz lub śmierć,
  • które nastąpiło w związku z pracą podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.

Gdy zdarzenie nie posiada choć jednego z tych elementów, wówczas nie jest ono wypadkiem przy pracy.

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku II UKN 425/99, OSNP 2001, nr 16, poz. 521, gdzie uznał, że ukąszenie przez kleszcza, które powoduje zachorowanie na boreliozę, może być traktowane jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, związane z wykonywaniem pracy, a tym samym może być kwalifikowane jako wypadek w pracy.

W sytuacji gdy do ukąszenia przez kleszcza dochodzi podczas wykonywania czynności związanych z obowiązkami służbowymi i w czasie pracy, wówczas można zdarzenie rozpatrywać w kategoriach wypadku przy pracy. Ma ono bowiem cechy zdarzenia nagłego, wywołanego zewnętrzną przyczyną oraz powoduje ono uraz. Warto zaznaczyć że urazem jest tu ukąszenie przez kleszcza, a nie możliwe następstwa w postaci chorób odkleszczowych.

W sytuacji gdy pracownik zostanie ukąszony przez kleszcza, należy zgłosić pracodawcy powstanie urazu. To zobowiązuje pracodawcę do powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Sporządzony zostanie protokół powypadkowy i zostaje ustalone, czy zdarzenie miało związek z pracą. Dopiero w takiej sytuacji ukąszenie przez kleszcza może być klasyfikowane jako wypadek w pracy.

Zgłoszenie przez pracownika ukąszenia przez kleszcza powinno skutkować sporządzeniem protokołu  powypadkowego oraz ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.