Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Wypadek przy pracy studenta będącego zleceniobiorcą a świadczenia z ZUS

Jestem studentką zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia. Z tego tytułu nie odprowadzam składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, w tym również na wypadkowe. Czy wypadek przy pracy studenta będącego zleceniobiorcą będzie podstawą do wypłaty jakiegoś świadczenia?

Maria, Raków

 

Umowa zlecenie, jako umowa cywilnoprawna, jest najpopularniejszą formą zatrudnienia studentów. Wynika to zarówno ze specyfiki samej umowy, która zapewnia stosunkowo dużą swobodę pracy zleceniobiorcy, jak i z niskich kosztów zatrudnienia, ponieważ studenci do 26 roku życia zwolnieni są z obowiązku opłacania składek ZUS oraz dodatkowo objęci oni zostali ulgą bez PIT dla młodych.

Art. 6. Ustawy o o systemie ubezpieczeń społecznych
ust. 2a. pkt 4 Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Plusy i minusy zwolnienia ze składek

Z jednej strony przy zwolnieniu z ZUS zleceniodawca może zaproponować zleceniobiorcy wyższe wynagrodzenie, jednak z drugiej strony w okresie wykonywania tej pracy zleceniobiorca nie jest objęty żadnymi składkami społecznymi. Jednakże to nie oznacza, że student nie posiada żadnego ubezpieczenia. Co do zasady student do 26. roku życia powinien posiadać ubezpieczenie przy rodzicu, bądź to oferowane z uczelni.

Informacja ta jest ważna, szczególnie w kontekście świadczeń chorobowych lub wypadkowych.

Wypadek przy pracy studenta będącego zleceniobiorcą

Jeśli zleceniobiorca nie podlega składkom emerytalnym i rentowym, to tym samym nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. W związku z tym wypadek przy pracy studenta będącego zleceniobiorcą nie podlega pod żadne świadczenie. Jeśli zleceniobiorca ulegnie wypadkowi w pracy, niestety nie ma prawa ani do świadczeń chorobowych ani rehabilitacyjnych ze środków ubezpieczenia wypadkowego.

Świadczenia chorobowe lub rehabilitacyjne z powodu wypadku w pracy wypłacane są z funduszu ubezpieczenia wypadkowego, a nie chorobowego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zleceniodawca nie jest zwolniony z obowiązków wynikających z przepisów BHP. Jeśli praca może stwarzać zagrożenie, zleceniobiorcy powinni być przeszkoleni z zakresu BHP oraz zapoznać się z ryzykiem zawodowym, a także zostać skierowani na badania lekarskie.