Poradnik Pracownika

Wypadek przy pracy studenta będącego zleceniobiorcą a świadczenia z ZUS

Jestem studentką zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia. Z tego tytułu nie odprowadzam składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, w tym również na wypadkowe. Czy wypadek przy pracy studenta będącego zleceniobiorcą będzie podstawą do wypłaty jakiegoś świadczenia?

Maria, Raków

 

Umowa zlecenie jest najpopularniejszą formą zatrudnienia studentów do 26. roku życia. Wynika to z niskich kosztów zatrudnienia, ponieważ studenci zwolnieni są z opłacania składek ZUS.

Zwolnienie to jednak ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony zleceniodawca może zaproponować zleceniobiorcy wyższe wynagrodzenie. Jednak z drugiej strony w okresie wykonywania tej pracy zleceniobiorca nie jest objęty żadnymi składkami społecznymi.

Informacja ta jest ważna, szczególnie w kontekście świadczeń chorobowych lub wypadkowych.

Wypadek przy pracy studenta będącego zleceniobiorcą

Jeśli zleceniobiorca nie podlega składkom emerytalnym i rentowym, to tym samym nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. W związku z tym wypadek przy pracy studenta będącego zleceniobiorcą nie podlega pod żadne świadczenie. Jeśli zleceniobiorca ulegnie wypadkowi w pracy, niestety nie ma prawa ani do świadczeń chorobowych ani rehabilitacyjnych ze środków ubezpieczenia wypadkowego.

Świadczenia chorobowe lub rehabilitacyjne z powodu wypadku w pracy wypłacane są z funduszu ubezpieczenia wypadkowego, a nie chorobowego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zleceniodawca nie jest zwolniony z obowiązków wynikających z przepisów BHP. Jeśli praca może stwarzać zagrożenie, zleceniobiorcy powinni być przeszkoleni z zakresu BHP oraz zapoznać się z ryzykiem zawodowym, a także zostać skierowani na badania lekarskie.