Poradnik Pracownika

Wniosek o wolne na opiekę nad dzieckiem – wzór z omówieniem

Przepisy prawa pracy gwarantują pracownikowi wychowującemu dziecko możliwość skorzystania w ciągu roku z urlopu na opiekę nad swoim potomkiem. Czy każdemu z rodziców przysługuje takie uprawnienie? Jak napisać wniosek o wolne na opiekę nad dzieckiem? Sprawdź!

Pobierz darmowy wniosek o wolne na opiekę nad dzieckiem!

Do pobrania:

pdf
Wniosek o dni wolne na opiekę nad dzieckiem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wniosek o dni wolne na opiekę nad dzieckiem.docx druk do ręcznego wypełnienia

Kto może skorzystać z wolnego na opiekę nad dzieckiem?

Z uprawnienia takiego może skorzystać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, której dziecko nie ukończyło 14. roku życia. Co ważne, urlop taki przysługuje albo ojcu, albo matce, nie można go podzielić między nimi.

Co do zasady pracownik powinien złożyć u pracodawcy oświadczenie na początku zatrudnienia lub po narodzinach/adopcji dziecka o chęci skorzystania z takiego urlopu. Powinno ono również zawierać informację o rezygnacji drugiego rodzica z tego przywileju. Oświadczenie takie można umieścić również już w samym wniosku.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o wolne na opiekę nad dzieckiem można złożyć w dowolnym momencie, Kodeks pracy nie mówi w jakim terminie przed rozpoczęciem urlopu należy taki dokument dostarczyć do pracodawcy.

Jaki jest wymiar urlopu z art. 188 Kodeksu pracy?

Zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem przysługuje w wymiarze dwóch dni w ciągu roku kalendarzowego. Istotne jest, że pracownik sam może zdecydować, czy chce wykorzystać urlop w dniach, czy w godzinach (16 godzin w przypadku pełnego etatu). O sposobie wykorzystania urlopu informuje pracodawcę przy składaniu pierwszego w danym roku wniosku.

Liczba dni opieki na dziecko nie zależy od liczby wychowywanych dzieci. Jest to wymiar stały i zawsze wynosi 2 dni. Urlop ten jest w pełni płatny, więc za czas przebywania na nim pracownik powinien otrzymać standardowe wynagrodzenie.

Co powinien zawierać wniosek o wolne na opiekę nad dzieckiem?

Najważniejsze elementy, jakie powinien zawierać wniosek o wolne na opiekę nad dzieckiem, to:

 • dane pracownika ubiegającego się o urlop;
 • określenie pracodawcy;
 • prośbę o udzielenie urlopu ze wskazaniem:
  • imienia i nazwiska dziecka,
  • daty jego urodzenia,
  • formy wykorzystania urlopu
  • liczby dni/godzin,
  • terminu wykorzystania urlopu;
 • podpis pracownika;
 • informację o rezygnacji drugiego rodzica z korzystania z takiego zwolnienia.

Tak więc, jeżeli potrzebujesz wolnego dnia bądź nawet kilku godzin żeby zająć się swoim dzieckiem, złóż u swojego pracodawcy wniosek o wolne na opiekę nad dzieckiem