Poradnik Pracownika
Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych Header oprogramowania dla biur rachunkowych

Nakładanie się zwolnień lekarskich

Jestem na zwolnieniu lekarskim od 1 marca 2024 r. Lekarz wystawił mi zwolnienie do 2 kwietnia 2024 r. W piątek 31 marca 2024 r. jestem umówiony na kolejną wizytę, na której zapewne dostanę kolejne zwolnienie lekarskie. W takim razie oba zwolnienia będą się pokrywały. Czy nakładanie się zwolnień lekarskich jest dozwolone?

Janusz, Rzeszów

Zasady wystawiania zwolnienia lekarskiego

Szczegółowe zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich regulują przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawianiu zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim.

Obecnie lekarze wystawią zwolnienia w formie elektronicznej, tzw. e-ZLA jest wysyłane do ZUS, a ten przesyła je do płatników składek na profil informacyjny płatnika nie później, niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.
Najważniejsze zasady wystawiania zwolnienia lekarskiego:

 • zwolnienie może zostać wystawione od dnia wizyty, czyli od dnia wystawienia albo od dnia następnego;
 • zwolnienie lekarskie może zostać wystawione również nawet o 4 dni w przód, jeśli:
  • następny dzień po dniu wizyty jest dniem wolnym od pracy,
  • wizyty odbywa się w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy;
 • zwolnienie może zostać wystawione wstecz, ale nie więcej niż 3 dni poprzedzające dzień wystawienia;
 • w przypadku zwolnienia lekarskiego od lekarza psychiatry powyższa zasada nie ma zastosowania, ponieważ psychiatra jest uprawniony do wystawienia zwolnienia lekarskiego na okres wcześniejszy w razie podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność do oceny własnego postępowania.

Nakładanie się zwolnień lekarskich a wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

Wystawione przez lekarza zwolnienie lekarskie jest podstawą do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy wypłacany jest, jeżeli w danym roku kalendarzowym pracownik przebywał już ponad 33 dni na zwolnieniu lekarskim (14 dni w przypadku osób powyżej 50 r.ż.).

Zwolnienie lekarskie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.
Jeżeli kolejne zwolnienie lekarskie upoważnia do wypłaty wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego w innej wysokości, to za dni gdy występuje nakładanie się zwolnień lekarskich należy wypłacić wynagrodzenie lub zasiłek w wysokości obowiązującej z drugiego zwolnienia.

Jednakże w dobie elektronicznych zwolnień, praktycznie nie dochodzi do przypadków nakładania się okresów zwolnień lekarskich. Wynika to z faktu, że lekarz wystawiający e-ZLA ma wgląd do przypisanych do danego pacjenta zwolnień lekarskich, również tych wystawianych przez innych lekarzy. Co istotne, lekarz nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych innego lekarza wystawiającego poprzednie e-ZLA.

Lekarz wystawiający e-ZLA ma wgląd w termin obowiązywania poprzednich i aktualnych zwolnień lekarskich, wystawionych również przez innych lekarzy.
Wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy wypłacane jest w następującej wysokości:

 • 100% podstawy wymiaru:
  • jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży;
  • jeżeli przyczyną niezdolności jest wpadek w drodze do lub z pracy;
  • jeżeli pracownik poddał się badaniom dla dawców komórek, tkanek i narządów lub poddał się zabiegowi ich pobrania;
 • 80% podstawy wymiaru - jeżeli niezdolność spowodowana jest chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną (przy czym pracodawca może ustalić wyższe wynagrodzenie z tego tytułu).

Podsumowując, nie ma przeciwwskazań, aby następowało nakładanie się zwolnień lekarskich. Jednakże w dobie e-ZLA sytuacje takie rzadko mają miejsce. Dodatkowo istnieje również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego o więcej niż jeden dzień w przód w przypadku wizyty u lekarza w okresie posiadania wcześniejszego zwolnienia lekarskiego. Ważne, żeby lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie kierował się zasadami wystawiania zwolnienia lekarskiego i zasadami orzekania o niezdolności do pracy. W innym razie wystawione przez lekarza zwolnienie nie może być podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.