Poradnik Pracownika

Nakładanie się zwolnień lekarskich - co zrobić?

Jestem na zwolnieniu lekarskim od 1.07.2017 r. Lekarz wystawił mi L4 do 15.07.2017 r. W piątek 14.07.2017 r. jestem umówiony na kolejną wizytę, na której zapewne dostanę kolejne L4. Wiem, że lekarz może wystawić zwolnienie tylko jeden dzień w przód. W takim razie oba L4 będą przez jeden dzień się pokrywały. Czy nakładanie się zwolnień lekarskich jest dozwolone?

Janusz, Rzeszów

 

Nie ma przeciwwskazań, aby następowało nakładanie się zwolnień lekarskich. Istnieje również możliwość wystawienia zwolnienia o więcej niż jeden dzień w przód w przypadku wizyty u lekarza w okresie posiadania wcześniejszego zwolnienia lekarskiego. Ważne, żeby lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie kierował się zasadami wystawiania zwolnienia lekarskiego i zasadami orzekania o niezdolności do pracy. W innym razie wystawione przez lekarza zwolnienie nie może być podstawą do wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

Zasady wystawiania zwolnienia lekarskiego

Szczegółowe zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 2013).

Najważniejsze zasady wystawiania zwolnienia lekarskiego:

  • zwolnienie może zostać wystawione od dnia wizyty, czyli od dnia wystawienia albo od dnia następnego;

  • zwolnienie lekarskie może zostać wystawione również nawet o 4 dni w przód, jeśli:

    • następny dzień po dniu wizyty jest dniem wolnym od pracy,

    • wizyty odbywa się w okresie wcześniej orzeczonej niezdolności do pracy;

  • zwolnienie może zostać wystawione wstecz, ale nie więcej niż 3 dni poprzedzające dzień wystawienia;

  • w przypadku zwolnienia lekarskiego od lekarza psychiatry powyższa zasada nie ma zastosowania, ponieważ psychiatra jest uprawniony do wystawienia L4 na okres wcześniejszy w razie podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność do oceny własnego postępowania.